Pracovní a sociální agentura (PSA)

PREVNEXT
Pracovní a sociální agentura (PSA)

Pracovní a sociální agentura SANANIM pomáhá bývalým uživatelům návykových látek uplatnit se na trhu práce.

Propojuje tak léčbu s úspěšným přechodem do normálního života. Nabízí podporu při hledání zaměstnání a řešení souvisejících sociálních otázek. 

Každý rok je Pracovní a sociální agentura v kontaktu se 100 - 150 klienty, z nichž více než tři čtvrtiny z nich si s její podporou najdou zaměstnání. 80 % z nich si ho dlouhodobě udrží, čímž významně klesá riziko návratu k životu na drogách. 

 

Kde nás najdete

Pondělí - čtvrtek:

9 - 17

 

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

 

mapa

 

mobil: +420 606 024 047

e-mail: agentura@sananim.cz

 

Na úvodní konzultaci je třeba se telefonicky objednat!

Tým

Tým tvoří pracovní poradci a sociální pracovníci.

 

Vedoucím zařízení je Mgr. Luděk Kalousek.

Podmínky přijetí:

 • Motivace řešit svou sociální situaci, hledat či změnit zaměstnání, studovat
 • Abstinence a motivace k životu bez drog
 • Trvalé či přechodné bydliště na území hl. m. Prahy a v blízkém okolí
 • Stručný životopis, doklad o dosaženém vzdělání a praxi

Návštěvu je nutné předem telefonicky dohodnout na tel. čísle 606 024 047.

 

Výhodou a urychlením spolupráce je potvrzení o absolvované léčbě, doléčování nebo o účasti v doléčovacím programu.

Cílovou skupinu tvoří:

 • bývalí uživatelé návykových látek, včetně matek s dětmi
 • stabilizovaní klienti v substitučním programu

Podmínkou je motivace klienta ke změně a trvalé či přechodné bydliště na území hl. m. Prahy a v blízkém okolí.

Posláním Pracovní a sociální agentury je poskytovat osobám po léčbě ze závislosti, případně osobám stabilizovaným v substitučních programech, podporu při hledání zaměstnání a řešení souvisejících sociálních otázek.

Klíčovým cílem PSA je pracovní a sociální integrace bývalých uživatelů návykových látek prostřednictvím získání a udržení řádného zaměstnání a stabilizace sociální situace.

Další cíle:

 • Vytvoření sítě spolupracujících zaměstnavatelů a institucí s cílem propojit a zkvalitnit vzájemnou spolupráci
 • Doplnění stávajících služeb s důrazem na pracovní a sociální integraci bývalých uživatelů návykových látek
 • Modelace nového typu služby s následným využitím při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel
 • Vypracování návrhů legislativních změn usnadňující pracovní a sociální integraci
 • Rozšíření a zkvalitnění stávajících služeb následné péče zaměřených právě na pracovní a sociální integraci bývalých uživatelů návykových látek

Poskytované služby:

 • pracovní poradenství
 • pracovní diagnostika
 • trénink sociálních dovedností
 • zprostředkování zaměstnání
 • podporované zaměstnání
 • poradenství, vzdělání a rekvalifikace

Tyto služby zahrnují:

 • orientaci na trhu práce a nácvik dovedností užitečných při hledání práce
 • zprostředkování a využití údajů o nabídkách práce a rekvalifikačních programech, podporovaných pracovních místech a jiných možnostech usnadnění vstupu na trh práce
 • podporu při hledání zaměstnání
 • využití sítě spolupracujících zaměstnavatelů
 • v případě potřeby zprostředkování kontaktu na další služby (zdravotní, sociální, poradenské atd.)
 • pomoc v řešení individuálních problémů spojených s návratem do běžného života

Veškeré služby PSA jsou poskytovány bezplatně.

Tým PSA se řídí etickým kodexem o. s. SANANIM.

 

Informace sdělené klienty PSA jsou důvěrné, pracovníci dodržují zásady mlčenlivosti. V práci s klienty je základním principem pohled na každého klienta jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami.

Možnost využívat služeb agentury není časově omezena, délka kontaktu, jeho obsah se odvíjí po dohodě obou stran.

 

Ve vztahu k potenciálním zaměstnavatelům, státní sféře a veřejnosti je hlavním principem snaha zlepšit pohled na bývalé uživatele návykových látek a zvýšit jejich šance na prosazení na volném trhu práce, odborně informovat o problematice zaměstnávání těchto osob a mírnit obavy a předsudky s tím spojené.

Pro klienty-uchazeče o zaměstnání:

 • Podpora nového životního stylu a upevnění abstinence
 • Zprostředkování zaměstnání, podpora při jeho samostatném hledání
 • Zprostředkování rekvalifikace, dalšího vzdělávání
 • Lepší schopnost využívat další potřebné služby - sociální, zdravotní, vzdělávací, poradenské

Pro zaměstnavatele:

 • Získání loajálních a motivovaných zaměstnanců
 • Možnost individuálních dohod a garancí dle potřeb zaměstnavatelů
 • Zásadní podíl při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti EU
 • V případě zájmu medializace spolupráce

Pro státní a nestátní instituce:

 • Poskytovatelé služeb v hl. m. Praze poznají lépe potřeby cílových skupin; hl. m. Praha bude mít k dispozici relevantní data o potřebách cílových skupin pro zavádění a financování potřebných typů služeb následné péče
 • Doplnění a zkvalitnění stávajících služeb v oblasti prevence drogových závislostí s důrazem na sociální a pracovní integraci

Pro společnost:

 • Pozitivní změna pohledu na cílovou skupinu
 • Překonání společenských bariér
 • Cesta k integraci
 • Ekonomické a sociální výhody - prevence návratu k původnímu životnímu stylu je ve srovnání s výdaji na léčbu závislosti méně finančně nákladná
 • Zlepšení návyků a dovedností, zvýšení kvalifikace

Projekt PSA je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR v rámci projektu Zefektivnění vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a cílené zaměření na problematiku zaměstnávání žen.

 

 

Pracovní a sociální agentura (PSA)
Ambulantní léčba