Sananim z.ú.

Ambulantní léčba

 

Nechceme lhostejně míjet ty,

kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou tvář, která se objevuje s neúprosnou logikou - tvář utrpení, bolesti, samoty, nesvobody, smrti. Chceme podat pomocnou ruku všem, kteří na to čekají, kteří volají své SOS. A varovat ty, pro které je droga Symbolem magického neznáma romantické vzpoury, únikem z nepřátelské skutečnosti. 


Programové prohlášení SANANIM z. ú.

Naše služby

Už od roku 1990 poskytujeme účinnou pomoc lidem ohroženým závislostmi a jejich blízkým. Naše mnohaleté zkušenosti jasně ukazují, že léčba závislostí funguje, navzdory všeobecně rozšířenému mínění. Věříme v možnost úzdravy a tomu přizpůsobujeme léčebné postupy i proces resocializace klientů s cílem vrátit je do normálního života.

Tradičně se zaměřujeme především na drogové závislosti, máme však i speciální programy pro léčbu dalších typů závislostí - na alkoholu, hazardním hraní a sázení či online hrách. Léčíme mladistvé i dospělé. 

 

Komplexní systém péče

Provozujeme 16 hlavních léčebných zařízení a řadu rozšiřujících programů a služeb. Jejich síť tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Věnujeme se jednotlivým skupinám klientů tak, aby byla jejich šance na uzdravení co nejvyšší. Našimi zařízeními projde na 10 000 klientů ročně. Jsou to jak lidé trpící závislostí, tak jejich rodinní příslušníci - rodiče, děti, blízcí, ale i učitelé či vychovatelé, kteří potřebují pomoc. V léčbě závislostí klientů, kteří se rozhodnou nastoupit do některého z léčebných programů, dosahujeme úspěšnosti 50 – 70 %, podle typu a délky léčby. 

Pomáháme rodinám

Pro mladé lidi v ČR jsou návykové látky dostupnější než jinde v Evropě, i kvůli velké toleranci veřejnosti. Ale když jde o vlastní děti či blízké, tolerance by měla jít stranou. Závislost člena rodiny je velkou zátěží pro všechny kolem. Rodiče přitom přicházejí do poradny v průměru až po dvou (!) letech od prvních problémů. Přitom platí, že čím dřív přijdou a nastaví se pravidla a adekvátní reakce okolí, tím jsou výsledky lepší. 

První krok k pomoci nabízíme v naší Poradně pro rodiče. 

Péčí o děti závislých rodičů se zabývá Centrum komplexní péče o dítě a rodinu

Chráníme veřejné zdraví

Ochrana veřejného zdraví a zmírňování nepříjemných důsledků užívání drog pro společnost je společným cílem programů na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog (tzv. harm reduction). Všude na světě platí, že zavírat oči nebo vytlačovat problémy pomocí represe na okraj se dlouhodobě nevyplácí.

Proto se snažíme, i když to často není populární, pojmenovávat nepříjemné skutečnosti a hledat cesty, jak se s nimi vypořádat. I díky tomu je Česká republika zemí, kde se prakticky nevyskytuje HIV mezi uživateli drog (zatímco ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky je to kolem 15 %). I díky tomu se daří jen v SANANIMu dostávat z ulice dva klienty týdně ověřeně do léčby. 

Drogová politika a pohled na problematiku závislostí

Od samého vzniku se aktivně účastníme na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy. Největší důraz klademe na ochranu veřejného zdraví. Prosazujeme realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle. Zasazujeme se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb a změnu systému jejich financování s cílem umožnit jejich dlouhodobé plánování, které je v důsledku úspornější a efektivnější.

Napomáháme odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytování efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Poskytujeme veřejnosti pravdivé a nezkreslené informace o problematice závislostí s cílem odstranit mýty, obavy a předsudky.

Pomozte nám pomáhat

Máte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoct zbavit se závislosti? Chcete se víc angažovat v práci pro čtvrť, město, společnost? Je vám téma závislostí blízké? Ať už jsou vaše pohnutky pro návštěvu našich stránek jakékoli, můžete pomoci. Není to vůbec složité. Podívejte se, jak pomáhat s námi.  

  • Seznamte se s tím, co děláme. Naučte se rozlišovat mezi příčinami a nepříjemnými důsledky závislostí a tím, jak se je naše služby snaží zmírňovat. 
  • Zkuste se zamyslet nad tím, co znamená nemoc závislost. Jak a proč vzniká, jaké jsou její příčiny. Třeba vám to pomůže vnímat ty, které postihla, jako lidi, kteří potřebují a zaslouží si pomoc. 

 

 

Internetové služby

Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.

Navštívit web

Experimentují vaši blízcí s drogami? Nebo je užívají už dlouho a vám docházejí síly?Potřebujete radu, hledáte pomoc? Nečekejte, až se situace zhorší. Poradna pro rodiče je tu pro vás. 

Navštívit web

Váháte, jestli vám hulení už nepřerůstá přes hlavu? Má někdo z vašich přátel nebo blízkých s hulením problémy? Na webu Končím s hulením si může(te) anonymně a zdarma otestovat, jak na tom j(st)e. A případně si rovnou vyžádat odbornou pomoc. 

Navštívit web

Prohráváte? A už vás to nebaví? Naše online léčebná intervence je tu pro vás. Anonymně a zdarma. Otestujte se...

Navštívit web

Vše, co se píše o drogách, závislostech i způsobech jejich léčby - přehledně a na jednom místě. Aktuality, politika, statistiky, výzkumy, studie, publikace i zajímavosti. Možnost odběru newsleteru.  

Navštívit web

Online poradna

Ambulantní léčba