Aktuality

K situaci Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM je registrovanou sociální službou a provozujeme ji v souladu s platnou legislativou ČR. Klienty motivujeme ke změně životního stylu a poskytujeme jim rovněž preventivní a poradenské služby. Výzvu Odboru výstavby MČ Praha 5, kterou jsme obdrželi dne 12. 4. 2010, pokládáme za neodůvodněnou a budeme o ní dále jednat.   V prostorách centra Na Skalce 15 jsme provedli pouze běžné...

Přečíst celé

K situaci Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM chrání veřejné zdraví a mladým lidem pomáhá přežít a nasměrovat je k životu bez drog Kontaktní centrum občanského sdružení SANANIM, které od 1. dubna sídlí v Praze 5 v ulici Na Skalce 819/15, je sociální službou, která podstatným způsobem přispívá k ochraně veřejného zdraví. Klienty centra jsou nejen uživatelé drog, ale také jejich rodinní příslušníci a další blízcí...

Přečíst celé

Konference Alkohol za volantem - hledání společného řešení

Díky projektu Promile INFO jsme se stali spoluorganizátory konference Alkohol za volantem aneb Společně za omezení řízení pod vlivem alkoholu. Konference se uskutečnila v pražském Obecním domě 29. března 2010 a byla vůbec první odbornou diskuzí v ČR na toto téma. Přestože se k diskuzi sešli odborníci z různých sfér a s různými přístupy k dané problematice, závěr jakoby sálem...

Přečíst celé

SANANIM zahájil spolupráci na projektu RESTART

Přečíst celé

Pracovní a sociální agentura zahájila nový projekt

1. února 2010 byl zahájen projekt s názvem Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem, který je podpořen ze zdrojů ESF- Operačního programu Praha-Adaptabilita a bude realizován do 31.7.2012. Partnerem projektu je Vazební věznice Praha - Ruzyně. Tento projekt umožní rozšířit poskytované služby...

Přečíst celé

Výsledek hodnocení nabídek Veřejné zakázky VZ 001/2010

Zadavatel rozhodl na základě hodnocení přijatých nabídek interní hodnotící komisí o přidělení této veřejné zakázky uchazeči B Braun Medical s.r.o.

Přečíst celé

Kontaktní centrum SANANIM se stěhuje na Prahu 5

Od 1. 4. bude Kontaktní centrum SANANIM (KC) sídlit v Praze 5 - Smíchově. KC je registrovanou sociální službou a má statut zdravotnického zařízení, které plní funkce v oblasti veřejného zdraví a v systému služeb harm reduction v hl. m. Praze pokrývá více než 50 % těchto služeb. Od svého vzniku v r. 1993 sídlilo v prostorách pronajatých Městskou částí Praha 7, které musí k 31. 3. tohoto roku...

Přečíst celé

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ 001/2010

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ 001/2010 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon"): Název zakázky: Dodávka inzulínových injekčních stříkaček OMNICAN SANANIM jako zadavatel veřejné zakázky, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na...

Přečíst celé

Ambulantní léčba