Vzdělávání a osvěta

SANANIM již dlouhou řadu let zajišťuje odborné vzdělávání v programech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. 

 

Program vzdělávacích kurzů a seminářů reaguje na aktuální potřeby odborné veřejnosti, především sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  

 

Vzdělávací programy pro odborou veřejnost v akreditovaných programech pro SANANIM z.ú. zajišťuje jeho dceřiná firma SANANIM SOS, s.r.o. 
 
Všechny kurzy se konají od 9.00 do 16.30 zasedací místnosti v Café Therapy, Školská 30, Praha 1

 

 

Ambulantní léčba