Kurzy pro veřejnost

Základy práce s hazardními hráči a jejich blízkými – úvodní jednodenní kurz

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí: A2019/0384-SP/PC/VP   Lektor Bc. Marcel Ambrož, vedoucí Gambling ambulance SANANIM   Nejbližší termín: 3. října 2019 Tento běh kurzu je určen cílové skupině pracovníků územního samosprávného celku,...

Přečíst celé

Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - úvodní jednodenní kurz

Akreditace MPSV: 2016/0234-PC/SP/VP Lektoři  PhDr. Ilona Preslová, odborný garant programů SANANIM z.ú. a vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM, Bc. Anna Novotná, sociální pracovnice Denního stacionáře SANANIM Nejbližší termín: 19....

Přečíst celé

Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz

Akreditace MPSV: 2016/1222-PC/SP/VP Lektor PhDr. Ilona Preslová, odborný garant programů SANANIM z.ú. a vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM Termín: 7. listopadu 2019 Anotace Vzdělávací program podává zásadní a základní informace...

Přečíst celé

Jak porozumět násilníkovi a oběti - úvodní jednodenní kurz

Akreditace MPSV: 2017/0164-PC/SP/VP Lektor  Mgr. Karel Chodil, vedoucí Terapeutické komunity Karlov SANANIM   Cena: 1 600 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)Místo konání: Praha   Nejbližší termíny Termíny pro rok 2019 budou teprve vypsány. Sledujte naše...

Přečíst celé

Diagnostika v klinické adiktologii

CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ADIKTOLOGY ke získání zvláštní odborné způsobilosti (S4) 32 vyučovacích hodin, tj. 2 bloky à 2 dny Kurz úzce navazuje na výkony odbornosti adiktolog č. 38021 a 38022 v Seznamu zdravotnických výkonů (příloha k vyhlášce MZ č. 421/2013 Sb., odst. 49, odbornost 919)....

Přečíst celé

Duální poruchy a psychiatrické komplikace v klinické adiktologii

CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ADIKTOLOGY k získání zvláštní odborné způsobilosti (S4) 32 vyučovacích hodin, tj. 2 bloky à 2 dny Kurz klade důraz na aktualizaci problematiky mimořádně důležité pro adiktologickou praxi ve zdravotnictví (psychiatrické komorbidity, duální diagnózy)...

Přečíst celé

Ambulantní léčba