Naše zařízení

Tiskové zprávy

SANANIM z. ú.

27. červen 2018

SANANIM se stal poradním hlasem Evropské komise

Na období 2018 - 2020 byl SANANIM jmenován členem Expertní skupiny Evropské komise - Civil Society Forum on Drugs. Bude se zasazovat o racionální drogovou politiku.                   

SANANIM z.ú., významná nevládní organizace s dlouhou historií a řadou významných úspěchů nejen na poli prevence a léčby nealkoholových drog, ale i při prosazování a zavádění racionální drogové politiky v ČR, bude mít možnost přímo ovlivnit drogovou politiku Evropské komise. Členství v Expertní skupině zahájí účastí na jednání v Bruselu ve dnech 3. - 4. července 2018. 

 

„Česká republika se díky své efektivní drogové politice řadí mezi země, kam se ostatní jezdí učit. Injekční užívání drog je dnes u nás víceméně ojedinělou záležitostí a díky komplexnímu systému služeb v posledních letech nezaznamenáváme žádné závažné celospolečenské problémy spojené s užíváním drog," říká Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIM z.ú. „Do Expertní komise vstupujeme s vizí zdravější Evropy. Společně s dalšími zeměmi, jako je např. Nizozemsko a Velká Británie, se budeme zasazovat o účinné zavádění racionální drogové politiky a otevřeného přístupu k řešení dopadů spojených s užíváním drog. O totéž se více než pětadvacet let snažíme v České republice a stejně jako doma, i z pozice člena Expertní skupiny Evopské komise chceme mluvit za celý obor drogových služeb. Naše dosavadní zkušenosti z mezinárodních profesních sítí ukazují, že máme co říci," dodává Jiří Richter.

 

Expertní skupina Evropské komise - Civil Society Forum on Drugs (CSF) funguje od roku 2006 jako platforma pro strukturovaný dialog mezi občanskou společností a Evropskou komisí. Jejím hlavním úkolem je pomáhat Komisi při přípravě legislativních návrhů a jiných iniciativ v rámci dané politiky, jinými slovy spoluformulovat a implementovat drogovou politiku na základě praktických zkušeností a poznatků.

 

CSF sestává ze čtyř pracovních skupin, které se věnují následujícím oblastem: kvalitativním standardům v oblasti snižování poptávky po drogách, vztahům s institucemi v rámci EU a mezinárodním strukturám, vstupům pro drogovou strategii a akční plán a zapojení občanské společnosti do přípravy národních drogových politik.

 

SANANIM dlouhodobě působí nejen v rámci České republiky, kde provozuje komplexní systém prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, ale úzce spolupracuje s řadou evropských a mezinárodních sítí a organizací, například EMCDDA, ECDC, WHO Europe, EHRA. Mezi jeho prioritní témata v rámci mezinárodní spolupráce patří zejména problematika užívání drog, snižování škod způsobených užíváním drog, léčba dlouhodobých uživatelů drog a problematika nových psychoaktivních substancí.

 

SANANIM z.ú. je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách a hazardním hraní. Zařízeními SANANIMu projde kolem 10 000 lidí ročně, kromě drogově závislých poskytuje SANANIM pomoc i jejich rodinám a blízkým. V současné době provozuje dvanáct hlavních zařízení a realizuje řadu rozšiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby (Drogová poradnaInternetová léčebná intervence, Alkotest aj.), program pro práci se specifickými skupinami a program pro matky s dětmi. Další projekty se zaměřují především na vzdělávání, primární prevenci, publikační činnost a zahraniční spolupráci. Významné jsou i všechny aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu (zřízeného a stoprocentně vlastněného SANANIMem) - SANANIM Charity Services, s. r. o., (Café Therapy, U Karáska) i servisních organizací SANANIM SOS, s. r. o., (externí vzdělávání) a SANANIM 4D, o. p. s. Činnost organizace dnes zabezpečuje přes 134 stálých zaměstnanců a 15 externistů.

 

 

 

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko