Naše zařízení

Tiskové zprávy

SANANIM z. ú.

9. listopad 2017

Online služba Koncimshranim.cz pomůže gamblerům

Praha, 9. listopadu 2017 - SANANIM spouští novou online službu koncimshranim.cz zaměřenou na pomoc lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do finančních, partnerských i sociálních problémů. V České republice jich je 80 - 120 tisíc. V riziku rozvoje patologického hráčství se navíc nachází 5 % dospělé populace, tj. přibližně půl milionu osob.

 

Služba Koncimshranim.cz nabízí pomoc lidem, kteří se rozhodli s hazardním hraním skoncovat, nebo ho alespoň omezit. Konkrétně poskytuje hazardním hráčům cílenou včasnou intervenci zaměřenou na získání kontroly nad jejich hraním. Po úvodním otestování je zájemci nabídnut vstup do strukturovaného osmitýdenního programu, jehož cílem je buď úplná, nebo alespoň částečná redukce hraní.

 

Služba je určena hazardním hráčům všech věkových kategorií. Je zdarma a jediné, co by mělo být uživatelům služby společné, je motivace ke změně. Hráč, který začíná pociťovat problémy se svým hraním, absolvuje osmitýdenní strukturovaný online program. V něm získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní hazardní hraní lépe korigovat.

 

Internetová léčebná intervence je v oblasti léčby závislosti na hazardním hraní v ČR zcela novým typem služby. Její velkou výhodou je, že je anonymní a široce dostupná.

 

SANANIM hodlá spuštěním této online služby udělat vstřícný krok směrem k hazardním hráčům, pro které jsou stávající služby obtížně dosažitelné, ať už z důvodů geografických nebo kvůli obavám ze stigmatizace, která léčbu závislostí v České republice neprávem provází.

 

Jedná se o další z významných projektů internetového poradenství, které mnohdy představuje pro lidi ohrožené závislostí i jejich blízké první krok k pomoci. Jen loni podobné projekty SANANIMu navštívilo 350 000 osob, v online poradenském kontaktu jsme pomohli 35 000 lidí.

 

SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době provozuje dvanáct hlavních zařízení a realizuje řadu rozšiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby (Drogová poradna, Internetová léčebná intervence, Alkotest aj.), program pro práci se specifickými skupinami a program pro matky s dětmi. Další projekty se zaměřují především na vzdělávání, primární prevenci, publikační činnost a zahraniční spolupráci. Významné jsou i všechny aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu (zřízeného a stoprocentně vlastněného SANANIMem) - SANANIM Charity Services, s. r. o., (Café Therapy, U Karáska) i servisních organizací SANANIM SOS, s. r. o., (externí vzdělávání) a SANANIM 4D, o. p. s. Činnost organizace dnes zabezpečuje přes 134 stálých zaměstnanců a 15 externistů.

 

 

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko