Naše zařízení

Terapeutická komunita Karlov (TKK) - Tým

SANANIM z. ú.

Tým TKK tvoří terapeuti, pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, pracovní terapeuti a vychovatelky dětí.

 

Vedoucím komunity je PhDr. Petr Vácha.

 

Stálý tým TKK:

Mgr. Martin Bauer
Mgr. Marcela Harbáčková
Mgr. Karel Chodil
Mgr. Michaela Nenadálová
Mgr. Jana Putnová
Mgr. Jan Šíp

Lucie Štolcová
Vlastimila Hrůzová
Václav Kožený
Vlasta Kožená
Eva Voříšková
Petra Chalupová

Tomáš Jandáč

Mája Vřeská

Profily zaměstnanců

PhDr. Petr Vácha

 • Etoped, adiktolog, terapeut
 • V TK Karlov pracuje na pozici vedoucího komunity.
 • Dosažené vzdělání: VŠ UJEP v Ústí nad Labem + státní rigorózní zkouška, obor speciální pedagogika - etopedie
 • Výcviky a kurzy: psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR , Managment a řízení neziskových organizací 
 • V TK Karlov působí od roku 1999.

Mgr. Marcela Harbáčková

 • Adiktoložka, vychovatelka, terapeutka
 • V TK Karlov pracuje na pozici terapeut-vychovatel, zástupce vedoucího programu.
 • Ve spolupráci s DST zajišťuje příjem klientek - matek, zaměřuje se na program léčby matek s dětmi.
 • Dosažené vzdělání: VŠ UJAK, obor speciální pedagogika - vychovatelství, poradenství
 • V TK Karlov působí od roku 1998.

Mgr. Jana Putnová

 • Adiktoložka, sociální pracovnice, terapeutka, socioložka
 • V TK Karlov pracuje na pozici terapeut-garant klientů v programu. Zaměřuje se na program léčby matek s dětmi, věnuje se individuální práci s matkami na podporu vztahu a komunikace mezi matkou a dítětem, věnuje se skupinám na rozvoj rodičovství a mateřství. Je garantkou sociální práce s klienty celé komunity. Podílí se na výtvarných a divadelních volnočasových aktivitách v TK. 
 • Dosažené vzdělání: VŠ - FF UP, obor sociologie - andragogika - se zaměřením na sociální práci
 • Výcviky a kurzy: výcvik Videotrénink interakci (VTI), kurz Case managment, probíhající psychoterapeutický výcvik SUR
 • V TK Karlov působí od roku 2001.

Mgr. Jan Šíp

 • Etoped, adiktolog, terapeut
 • V TK Karlov pracuje na pozici terapeut-garant klientů v programu, vede rodičovské skupiny klientů, podílí se na komunitních zátěžových a zážitkových akcích.
 • Dosažené vzdělání: VŠ PedF UK, obor speciální pedagogika - etopedie
 • Výcviky a kurzy: sebezkušenostní výcvik v Gestalterapii, výcvikový kurz „Motivační rozhovory s drogově závislými", vzdělávání v trestně-právní problematice pro pracovníky NNO „Klient v konfliktu se zákonem", Výcvik v supervizi ČAS (akreditace MŠMT a MPSV), kurz lektorských dovedností v rámci Motivačního programu ZZ, vzdělávání certifikátorů standardů odborné způsobilosti
 • Působí také jako externí supervizor v sociálních/drogových službách a certifikátor standardů odborné kvality drogových služeb RVKPP.
 • Od r. 1998 působí v oblasti prevence a léčby drogových závislostí; od r. 2004 v programu Centra pro osoby v konfliktu se zákonem SANANIM, v TK Karlov od roku 2009.

Mgr. Karel Chodil

 • Pedagog volného času, vychovatel, terapeut
 • V TK Karlov pracuje na pozici terapeut-vychovatel.
 • Podílí se na práci s klienty ve volném čase a při pracovní terapii. Jeho hlavní specializací jsou sporty v přírodě a pedagogika zážitku. 
 • Dosažené vzdělání: Teologická fakulta JČU - vychovatelství/pedagogika volného času
 • Výcviky a kurzy: International Synergy Group - Training for simplicity, It's all about doing, Instruktorský kurz PŠL
 • Jako dobrovolník pracuje pro organizaci Prázdninová škola Lipnice, International Synergy Group, externě vyučuje na Jihočeské univerzitě.
 • V TK Karlov působí od května 2010.

Mgr. Kristýna Bečeva

 • V TK pracuje na pozici terapeut - vychovatel, psycholog, garant klientů v programu
 • Dosažené vzdělání: FF UK, studijní obor psychologie (Mgr.), Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci (Bc.)
 • Odborné kurzy a výcviky: Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii - zaměření daseinsanalytické, Motivační rozhovory, Psycholog ve zdravotnictví, Test Kresba postavy, Testu Stromu 
 • V TK Karlov pracuje od roku 2013.

Mgr. Petra Mocová

 • Sociální pracovnice, terapeutka
 • V TK Karlov pracuje na pozici terapeut - garant klientů v programu, podílí se na komunitních zátěžových a zážitkových akcích
 • Dosažené vzdělání: psychologie a sociologie (Bc.), sociální práce (Mgr.)
 • Výcviky a kurzy: probíhající výcvik v Gestalt terapii, výcvik v psychologickém koučování, kurz práce s traumatem a krizová intervence
 • Od roku 2009 pracovala v terapeutické komunitě pro lidi s poruchou osobnosti, v TK Karlov působí od roku 2013.
 • Externě působí jako lektor kurzů snižování nadváhy.

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko