Naše zařízení

HOME > Terapeutická komunita Karlov (TKK) > Informace pro rodiče

Léčba mladistvých a mladých dospělých - Informace pro rodiče

SANANIM z. ú.

Spolupráce s rodinami klientů léčících se v komunitě Karlov

 

Rodiče a blízcí člověka, který bere drogy, pochopitelně prožívají tuto situaci těžce. Mohou o sobě pochybovat, zda neudělali něco špatně, mohou se cítit bezradní, bezmocní. Je dobré, aby člověku, který bere drogy, i jeho rodině pomáhal nějaký odborník. Takový odborník ale nemůže nahradit rodinu. Rodina je pro každého člověka to nejdůležitější a má na něj velký vliv. Je nenahraditelná.


V průběhu léčby v komunitě proto nabízíme a doporučujeme také spolupráci s rodiči, rodinnými příslušníky, partnery, popřípadě dalšími důležitými a blízkými osobami klientů, kteří se léčí na Karlově z drogové závislosti. Naše zkušenosti ukazují, že pokud nám rodina a další blízcí našich klientů pomáhají, léčba je úspěšnější. Dvojnásob to platí, pokud dítěti ještě není 18 let a pokud se bude po léčbě vracet zpět do společné domácnosti. Problémy dětí se týkají celé rodiny, rodinného prostředí a ovlivnily do různé míry především vztahy, spolužití, komunikaci a důvěru. Léčba na Karlově pak znamená nejen celkovou změnu v životě klienta, ale také může vyvolat mnoho otázek a představ u jeho blízkých. "Jak léčba probíhá? Jaká je role příbuzných? Jak bude vypadat společný život bez drog?"


I proto rodičům nabízíme možnost účastnit se jednou měsíčně rodičovské skupiny. Probíhá pravidelně v pondělí v 17.00-18.30 hod. v konzultační místnosti restaurace Café Therapy v Praze (Školská 30, Praha 1). Skupinu vedou dva členové terapeutického týmu komunity, účast je samozřejmě bezplatná. Nespornou výhodou těchto setkávání je také sdílení zkušeností, obav a podpory s ostatními rodiči v podobné životní situaci.


Součástí spolupráce pak mohou být také víkendové návštěvy v komunitě spojené s poradenskou konzultací, a to ve druhé fázi léčby. Návštěvy obvykle předcházejí období, ve kterém již klient odjíždí z komunity domů a postupně si s nově nabitými zkušenostmi „zvyká" na nový život a posiluje svoji abstinenci.


Více informací máte možnost získat při přijímacím pohovoru do léčby, popřípadě na výše avizované skupině pro rodiče.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko