Naše zařízení

HOME > Projekty > Ukončené projekty

Ukončené projekty

SANANIM z. ú.

Program psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem při jejich integraci do společnosti a na trh práce

CZ.04.3.07/2.1.01.3/3067; 1. 8. 2006 - 31. 7. 2008

 

Projekt umožnil prostřednictvím moderních metod sociální práce a terapeutických intervencí efektivně reagovat na potřeby uživatelů drog ve všech fázích trestního stíhání a podpořil je především v adaptaci po propuštění z vězení a v následné integraci do společnosti. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Zvýšení povědomí o právech uživatelů služeb pro osoby závislé na návykových látkách

CZ.04.3.07/2.1.01.4/4002; 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007


Projekt se věnoval problematice práv klientů služeb pro osoby závislé na návykových látkách. Přispěl ke zvýšení informovanosti poskytovatelů těchto služeb. Zahrnoval rovněž činnosti, které vedly ke zvýšení informovanosti samotných klientů. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.
Výstup projektu v podobě „Analýzy potřeb kriminálních uživatelů drog v Praze" ke stažení zde.

Pracovní programy pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách a lepší uplatnění návratu do společnosti a na trh práce

CZ.04.3.07/2.1.01.2/2127; 1. 1. 2006 - 31. 12. 2007


Projekt byl orientován na zvýšení efektivity doléčovacího programu prostřednictvím nabídky pracovních míst v chráněných podmínkách. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Výstup z projektu v podobě „Manuálu dobré praxe - pracovní programy" ke stažení zde.

Pilotní program pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek jako praktická součást a ověřování vznikajícího komunitního plánu sociálních služeb v protidrogové problematice na území MČ Prahy 7

CZ.04.3.07/2.1.01.2/2123; 1. 1. 2006 - 31. 12. 2007


Program se zaměřil na zaměstnávání injekčních uživatelů drog, přičemž vycházel z desetileté zkušenosti o.s. SANANIM s práce s externími terénními pracovníky. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

CZ.04.1.03/2.1.15.1/0017; 1. 10. 2005 - 30. 9. 2007


Projekt byl orientován na pracovníky sociálních služeb v oblasti alkoholových i nealkoholových závislostí, kterým nabídl základní kurzu pro nové pracovníky nízkoprahových zařízení a poradenských center se specifickým rozšířením pro zaměstnance romské či jiné národnostní menšiny, navazující kurz drogového poradenství, kurz pro pracovníky terapeutických komunit a kurz případové práce. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (OPRLZ) a státního rozpočtu České republiky.

Následná péče jako prostředek zvládání rizik sociálního vyloučení uživatelů drog

CZ.04.3.07/2.1.01.1/0031; 1. 9. 2005 - 31. 8. 2007


Program se zaměřil na snížení rizika sociální exkluze, zlepšení společenského postavení a uplatnění na trhu práce vybraných cílových skupin uživatelů nelegálních drog. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.
Výstup z projektu v podobě „Manuálu dobré praxe - doléčování" ke stažení zde.

 

 

Historické stránky projektů podpořených z evropských fondů najdete na stránkách  ep.sananim.cz.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko