Drogové informační centrum (DIC)

PREV

Vyhledává, shromažďuje a zpracovává kvalitní, ověřené a relevantní informace z oblasti drogové problematiky. 

Každý rok poskytne informace téměř 300 tisicům lidí. Radí těm, kteří se nacházejí ve složité životní situaci, podporuje odpovědný a informovaný přístup k drogové problematice od rána (ve školách) až do večera (na festivalech), informuje odbornou i laickou veřejnost 365 dní v roce a rozvíjí nové přístupy v prevenci a léčbě drogových závislostí. 

 

Kde nás najdete

Ovčí hájek 2549/64A
158 00 Praha 13

mapa

 

telefon:       +420 284 822 872

e-mail:         dic@sananim.cz

 

Kontakt pro média: 

kozlik@sananim.cz

 

 

Tým

Tým Drogového informačního centra je multidisciplinární.

 

Vedoucí týmu je Bc. Josef Šedivý.

 

 • odborníkům na drogovou problematiku
 • pedagogům a sociálním pracovníkům
 • studentům
 • novinářům
 • rodičům klientů
 • samotným klientům
 • široké veřejnosti

Drogové informační centrum slouží laické i odborné veřejnosti jako jeden ze zdrojů kvalitních a objektivních informací z oblasti drogové problematiky.

 

Hlavní náplní práce Drogového informačního centra jsou aktivity směřující k dostupnosti specifických informací, správa a distribuce informací jak pro ohroženou populaci a odbornou veřejnost, tak i pro laiky.

 

Vytvářením sítě a podporou komunikace projekt také přispívá ke zkvalitnění spolupráce a k zpřístupnění „zájmové" informace co nejširšímu spektru klientely.

 • Informovat
  • získat relevantní informace
  • zpracovat je
  • zveřejnit je v ucelené a objektivní podobě
 • Podporovat
  • koordinovat výzkumy vzhledem k jejich výstupům
  • spolupracovat na interpretaci výsledků výzkumů
  • medializovat výsledky výzkumů
 • Vysvětlovat
  • zajímat se o názory široké veřejnosti
  • účastnit se debat na téma drog a drogových závislostí
  • působit preventivně zejména tam, kde je potřeba
 • internetové stránky
 • internetové aplikace
 • informační letáky
 • elektronické publikace
 • tištěné publikace
 • informační stánek

Drogová poradna

Drogová poradna je anonymní internetová poradna, která je určena nejen uživatelům a jejich blízkým, ale i laické a odborné veřejnosti. Stránky obsahují archiv dotazů, informace o psychotropních látkách, o nemocech spojených s užíváním drog. Na dotazy odpovídají lékaři a terapeuti o.s. SANANIM i externí specialisté. Drogovou poradnu naleznete na stránkách www.drogovaporadna.cz.

Končim s hulenim

Online služba pro uživatele konopí. Zahrnuje jednoduchý self test, základní informace o rizicích užívání a rady pro ty, kteří chtějí s konzumací konopí skončit. Součástí stránek je také program online léčby, tzv. internetová léčebná intervence, určená zejména problémovým uživatelům, kteří chtějí se svým užíváním něco dělat.

www.koncimshulenim.cz

Drogový informační server

Server, který zvěřejňuje přehled aktualit z domácích i zahraničních médií, studie, výzkumné zprávy a statisktiky týkající se oboru. Dále upozorňuje na konání vzdělávacích akcí, granty a dotace, volná místa atd. Server nabízí také službu DRAK, jejímž prostřednictvím je možné si zajistit pravidelné zasílání zpráv e-mailem. Drogový informační server naleznete na stránkách www.drogy.net.

Končim s hranim

Online služba pro gamblery. Zahrnuje jednoduchý self test a program online léčby.

www.koncimshranim.cz

Projekt Drogového informačního centra je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ambulantní léčba