Jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek

Věříte, že jsou naše služby užitečné a zaslouží si podporu? Víte o někom, komu jsme pomohli a rádi byste přispěli k tomu, abychom mohli pomáhat i dalším? Chcete patřit k těm osvíceným dárcům, kteří přispívají tam, kde většina zatím váhá? Chcete být prospěšní doma - ve svém okolí, čtvrti, obci? Chcete přispět tam, kde uvidíte výsledky? 

 

Ať už jsou vaše důvody jakékoli, přispívat můžete na náš sbírkový účet

6582312/0800 

Pravidelně přispívat je nejjednodušší formou trvalého příkazu nebo srážky ze mzdy. I malá částka, pokud je zasílána pravidelně, znamená velkou pomoc. 

 

Odpočet z daní

Dary pro SANANIM z.ú. si můžete odečíst z daní, a to dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů: 

FYZICKÉ OSOBY, VČETNĚ ZAMĚSTNANCŮ, (PODLE § 15 ODST. 5 ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


PRÁVNICKÉ OSOBY (PODLE § 20 ODST. 8 ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

Potvrzení o finančním daru si můžete vyžádat zde

 

 

Ambulantní léčba