Naše zařízení

Doléčovací centrum s chráněnými byty (DC) - Příjem klientů

SANANIM z. ú.

V případě zájmu o ambulantní program se objednejte telefonicky na čísle 251 614 070. Kontaktní osobou pro zájemce o ambulantní program je PhDr. Tomáš Málek.

 

Po objednání absolvujete vstupní pohovor, na kterém se dozvíte veškeré informace o programu Doléčovacího centra. (V písemné podobě jsou tyto informace ke stažení pod tímto textem.) Při vstupním pohovoru podepíšete Žádost o přijetí do ambulantního programu. O vaší žádosti pak rozhoduje tým Doléčovacího centra. Pokud je schválena, je běžná praxe taková, že do jednoho pracovního týdne od vstupního pohovoru můžete do programu nastoupit.

V případě zájmu o chráněné bydlení vyplňte Žádost o chráněné bydlení. Žádost spolu s vaším životopisem v rozsahu 3 - 5 stran a odůvodněním žádosti o ubytování na chráněném bydlení (včetně cílů, kterých chcete během pobytu na chráněném bydlení dosáhnout) a vyjádřením terapeutického týmu z komunity nebo léčebny zašlete na adresu: Doléčovací centrum, Ovčí hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00. Žádosti o chráněné bydlení přijímáme nejdříve 3 měsíce před plánovaným ukončením léčby. Kontaktní osobou pro zájemce o chráněné bydlení je Dana Pěčová.


Pokud je vaše žádost o chráněné bydlení kompletní, proběhne v předem domluveném termínu osobní vstupní pohovor v Doléčovacím centru, na kterém se dozvíte veškeré informace o programu . (V písemné podobě ke stažení níže.) O vaší žádosti pak rozhoduje tým Doléčovacího centra. Pokud je schválena, je vám oznámen písemně termín nástupu na chráněné bydlení. Praxe je taková, že do dvou týdnů od vstupního pohovoru informaci o vyřízení žádosti obdržíte.


Do programu chráněného bydlení jsou přednostně přijímáni klienti z terapeutických komunit o. s. SANANIM.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko