Naše zařízení

Doléčovací centrum pro matky s dětmi (DC MAT) - Principy práce

SANANIM z. ú.

Každou klientku považujeme za svobodnou, rozumnou bytost odpovědnou za své jednání. Klientka je hlavním aktérem svého rozvoje.

 

Klientka má možnost zvolit si dobrovolně typ poskytovaných služeb. Pracovník je schopný klientku s nabízenými službami seznámit natolik podrobně, aby se mohla zodpovědně rozhodnout, zda nabízené služby využije. V opačném případě pracovník klientce nabídne jiné alternativní služby či zařízení.

 

Služby jsou koncipovány tak, aby v co nejširší možné míře respektovaly individuální potřeby konkrétní klientky.

 

Veškeré služby jsou veřejně přístupné všem klientkám bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob její aplikace.

 

Služby jsou poskytovány v co nejširším časovém rozmezí tak, aby je mohlo využívat maximum klientek i s ohledem na jejich pracovní dobu.

 

Veškeré odborné služby poskytuje kvalifikovaný personál pracující pod odborným vedením a supervizí. Povinností každého pracovníka je respektovat etický kodex a práva klientů.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko