Základy práce s hazardními hráči a jejich blízkými – úvodní jednodenní kurz

Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra sociálních věcí pod č. A2019/0384 – SP/PC/VP a Ministerstvem vnitra pod č. AV/PV – 110/2019

 

Lektor

Bc. Marcel Ambrož, vedoucí Gambling ambulance SANANIM

 

Forma: prezenční, 8 vyučovacích hodin

Termín konání: 15. října 2020

Čas konání: 9:00 – 16:30

Místo konání: Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 - Nové Butovice

Cena: 1 850 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)

 

Cílovou skupinu tvoří úředníci-zaměstnanci územního samosprávného celku, převážně ze sociálních či humanitárních odborů (sociální kurátoři, kurátoři pro mládež, protidrogoví koordinátoři apod.). Dále je kurz určen také pro sociální pracovníky, adiktology z neziskového sektoru.

 

Obsah kurzu

Kurz seznamuje účastníky s problematikou závislosti na hazardním hraní a sázení v různých podobách, v nichž se v současnosti vyskytuje, a s dopadem, který tato závislost má na hráče i na jeho okolí, zejména na jeho rodinu. Online hraní/sázení jako fenomén, společenská akceptace vs rizika.

 

Kompetence a dovednosti, které účastníci získají:

Absolvent se orientuje v poradenské práci a v adiktologických a sociálních službách určených pro hazardní hráče, případně jeho blízké, a to konkrétně v těchto oblastech: Klasifikace a diagnostika problémového a patologického hráčství, fáze rozvoje závislosti na hraní/sázení, bludný systém, získání kontroly, sociální stabilizace na straně hráče, možné typy intervencí, léčba a její možnosti. 

Absolvent získá základní přehled o nabídce služeb pro patologické či problémové hráče, případně jejich blízké včetně toho, jak má při práci s touto klientelou rozlišit a určit hranice a oblasti, které spadají do jeho pracovní náplně a které má naopak předávat a vyžadovat od odborných služeb.

 

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast a aktivní a úspěšná účast na závěrečném skupinovém pohovoru.

Přilásit se můžete zde.

 

 

 

Ambulantní léčba