Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - úvodní jednodenní kurz

Akreditace MPSV: 2016/0234-PC/SP/VP

Lektoři 

PhDr. Ilona Preslová, odborný garant programů SANANIM z.ú. a vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM, Bc. Anna Novotná, sociální pracovnice Denního stacionáře SANANIM

Nejbližší termín: 19. listopadu 2019

Anotace

Kurz je určen pro pracovníky převážně v sociálních službách, převážně v oblasti sociálně právní. Cílem kurzu je seznámení těchto pracovníků s oblastí problematiky závislostí s důrazem na návykové látky nealkoholového typu. Kurz je koncipován tak, aby účastník byl nejdříve seznámen se základními daty s ohledem na počet uživatelů, počet dětí těchto osob, možnostmi léčby závislých osob, aktuálními změnami a získal základní znalosti z dané oblasti. Další část kurzu je cílena na specifika práce s klienty, včetně využití všech možností mezioborové spolupráce. Závěrečná část kurzu je věnována konkrétním situacím, příkladům dobré praxe, kazuistikám a výměně zkušeností včetně skupinové diskuse.

 

Cena: 1 850 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)

 

 

Ambulantní léčba