Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - úvodní jednodenní kurz

Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra pod č. AK/PV-640/2018, o prodloužení akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí žádáme

Lektoři

PhDr. Ilona Preslová, odborný garant kurzu a vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM

Bc. Anna Novotná nebo Mgr. Klára Perglerová, sociální pracovnice SANANIM

 

Forma: prezenční, 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 - Nové Butovice

Cena: 1 850 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)

 

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky závislých rodičů a jejich dětí, diagnostické skupiny, zhodnocení klienta, specifika práce s touto klientelou, návykové látky v těhotenství, rizika pro matku a plod, zdravotní
a psychické důsledky pro dítě, sociálně-právní otázky problematiky

 

Kompetence a dovednosti, které účastníci získají:

- vstupní zhodnocení klienta a jeho dítěte
- zhodnocení celkové situace rodinného zázemí
- vhodná a včasná intervence
- zjištění indikací pro další pomoc celé rodině
- párování potřeb a intervencí
- případová práce
- vedení případových konferencí
- individuální a skupinové poradenství
- komunikace se spolupracujícími institucemi (OSPOD, soud, kojenecké ústavy, dětské

  domovy)

 

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast a aktivní a úspěšná účast na závěrečném skupinovém pohovoru.

 

 

Ambulantní léčba