Jak porozumět násilníkovi a oběti - úvodní jednodenní kurz

Akreditace MPSV: 2017/0164-PC/SP/VP

Lektor 

Mgr. Karel Chodil, vedoucí Terapeutické komunity Karlov SANANIM

 

Cena: 1 600 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)
Místo konání: Praha

 

Nejbližší termíny

Termíny pro rok 2020 budou teprve vypsány. Sledujte naše stránky. 

Pokud máte o kurz zájem, hlaste se na emailové adrese zvonickova@sananim.cz. Bližší informace vám zašleme.

 

Anotace

Fenomén násilí je plošně rozšířen, a přesto chybí dostatek informací a podpory pro sociální pracovníky, kteří se ve své každodenní praxi mohou s osobnostmi násilníků a obětí setkávat. Kurz jim pomůže orientovat se v dané problematice, nastiňuje teoretické zázemí tématu a přináší i konkrétní praktické informace a případovou práci s reálnými kazuistikami z praxe. Cílem kurzu je mj. uvědomit si pomocí, jakých mechanismů dosahují násilníci i oběti vlastních cílů, získat přehled o tom, jakým způsobem je vhodné intervenovat tak, abychom tyto mechanismy neposilovali, a dále kde hledat další pomoc a informace.

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v pojmech, jako je agrese či násilné chování, je seznámen se základními charakteristikami jednání typického pro oběti i násilníky a má přehled o mechanismech, kterými násilná osoba nebo oběť dosahují vlastních cílů. Orientuje se v možnostech intervence, které mohou v případech setkání s násilníkem nebo obětí zafungovat. Je seznámen s možnostmi, kde hledat další pomoc.

Ambulantní léčba