Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz

Akreditace MPSV: 2016/1222-PC/SP/VP

Lektor

PhDr. Ilona Preslová, odborný garant programů SANANIM z.ú. a vedoucí projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu SANANIM

Termín: 7. listopadu 2019

Anotace

Vzdělávací program podává zásadní a základní informace o této problematice, a to jednak z pohledu zdravotnického - rizikové faktory, okolnosti průběhu a vzniku závislosti, dopady na zdraví dospělého uživatele, se specifikem k roli rodiče, dopady a důsledky užívání alkoholu matek na vývoj plodu a psychomotorický vývoj dítěte - a jednak se zabývá okolnostmi sociálními a psychosociálními, které v důsledku alkoholismu v rodině a společnosti vznikají pro jedince samotného a pro komunitu a společnost. Seznamuje účastníky možnostmi využití služeb a odborných programů tak, aby spolupráce probíhala kvalifikovaně a erudovaně. Program je určen pro sociální pracovníky (typu SPOD, Probační mediační služba aj.) a pomáhá jim v tom, aby byli správně orientování v dané problematice, ale také v možnostech, kompetencích a mezích sociální práce. Kurz poskytuje teoretické znalosti, ale věnuje se i praktickému nácviku s danou cílovou skupinou.

 

Cena: 1 850 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)

 

Ambulantní léčba