Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz

POZOR! Z důvodu současné epidemiologické situace jsme nuceni kurz v lednovém termínu odložit na neurčito. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Sledujte prosím tyto stránky, nový termín vypíšeme jakmile se situace "vyjasní". Děkujeme za pochopení.

 

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pod č. 2016/1222-PC/SP/VP a Ministerstvem vnitra pod č. AK/PV-511/2018

 

Lektor

PhDr. Ilona Preslová, odborný garant SANANIM z.ú.

Termín konání: 19. ledna 2021 - zrušeno!

Místo konání: Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13 - Nové Butovice

Cena: 1 850 Kč (v ceně je zahrnuto malé občerstvení)

Forma: prezenční, 8 vyučovacích hodin

Kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb (mimo oblast adiktologie).

 

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky – vývoj oboru, zařazení v systému služeb, aktuální společensko-politický kontext, příčiny, rizikové faktory a vývoj závislosti na alkoholu; systém adiktologických a souvisejících služeb pro osoby závislé na alkoholu v ČR; principy léčby – hranice, rizika, možnosti pomoci; alkohol a těhotenství – dopady a rizika pro ženu, plod a zdravotní a psychické důsledky na dítě a další konsekvence.

 

Kompetence a dovednosti, které účastníci získají:

Absolvent má základní přehled o problematice zneužívání alkoholu, o propojení závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách a o nabídce služeb v adiktologických a sociálních zařízeních určených pro uživatele návykových látek, případně v sociálních zařízeních poskytujících služby jiným skupinám se současným výskytem zneužívání alkoholu. Orientuje se v tom, jak při práci s touto klientelou rozlišit a určit hranice a oblasti, které spadají do jeho pracovní náplně a které má naopak předávat a vyžadovat od odborných služeb zdravotnických a adiktologických.

 

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast a aktivní a úspěšná účast na závěrečném skupinovém pohovoru.

Absolventi získají certifikát MPSV, a pokud v přihlášce potvrdí, že jsou úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tak obdrží certifikát MV.

 

Přihlásit se můžete zde.

 

Ambulantní léčba