Pracovní a sociální agentura SANANIM zahájila v červenci nový projekt

Od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014 realizuje PSA nový projekt "Zefektivnění vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a cílené zaměření na problematiku zaměstnávání žen". Projekt je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na zefektivnění/prohloubení přípravy pro úspěšný vstup na trh práce pro  bývalé uživatele návykových látek formou skupinových aktivit – job klubu, a následně na podporu při vyhledání / zprostředkování zaměstnání. Částí aktivit se zaměřuje na podporu žen z cílové skupiny, pro které nejsou zavedeny vhodné metody práce tak, aby využívaly služeb obdobně jako muži a s rovnocennou úspěšností.


Podrobnosti o projektu najdete zde.

Ambulantní léčba