Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky

Aktuality

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), přišel s peticí týkající se výzvy k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR. My tuto petici vítáme a prosíme vás o podepsání a další sdílení

"Válka proti drogám je především válkou proti lidem užívajícím psychoaktivní látky. Současná trestní politika postihující nakládání s nimi je přepjatá, nelegitimní a neproporcionální. Nakládání s velmi malými množstvími drog v řádu gramů nebo v řádu několika rostlin konopí, nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu nebo v kontextu samoléčby je trestáno odnětím svobody často i v délce několika let, zatímco obdobné nakládání s jinými psychoaktivních látkami, které vykazují mnohem vyšší zdravotní a společenskou nebezpečnost, jako jsou alkohol nebo tabák, je legální, tolerované, propagované v reklamách a nedovolené jednání s nimi spojené je postihováno relativně velmi mírně. Takový nerovnoměrný přístup je nadále neakceptovatelný z hlediska lidské svobody a lidských práv a také neodůvodnitelný z vědeckého hlediska. Tzv. drogové kauzy často nemají poškozené nebo oběti kromě samotných stíhaných a trestaných, přesto lidé dostávají vysoké mnohaleté tresty.
Vyjádřete svůj názor a podepište výzvu odborníků: https://e-petice.cz/konec-valky-proti-drogam/ " Viktor Mravčík, FB

Ambulantní léčba