K situaci Kontaktního centra Na Skalce

Vzhledem k přetrvávajícím útokům proti našemu Kontaktnímu centru Na Skalce a vypjatým vztahům s místními rezidenty se správní rada o. s. SANANIM na mimořádném jednání 3. 6. 2011 rozhodla, že učiní vše pro to, aby našla nový prostor vhodný pro kontaktní centrum a k 1. 1. 2012 přesune provoz káčka.


Ve spolupráci s profesionální realitní agenturou jsme tak začali intenzivně hledat nové prostory a nezbývá než doufat, že nároky a požadavky na lokalizaci a dispoziční řešení nebudou v řešení situace překážkou. Jsme si totiž plně vědomi možných důsledků v případě, že nebudeme služby Kontaktního centra moci od nového roku v plném rozsahu poskytovat.


Za účelem nalezení nových prostor i nadále jednáme např. s ÚMČ Prahy 5, Magistrátem hl. města Prahy, nicméně uvítáme jakoukoli vnější pomoc při řešení naší obtížné situace.


Se sdružením Rezidenti Na Skalce proti drogám, které v minulosti proti umístění centra nejen hlasitě protestovalo, byla 14. června 2011 uzavřena dohoda, v níž se obě strany zavazují ke vzájemnému respektu a spolupráci při hledání nových, vhodných prostor tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb.

 

za o. s. SANANIM
PaedDr. Martina Richterová Těmínová, předsedkyně o. s. SANANIM

 

Ambulantní léčba