SANANIM, Neziskovka roku, lídr v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Aktuality

Praha uvolní další finance na pomoc dětem i dospělým, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou. Podpořena bude primární prevence i adiktologické služby.

 


Praha připravuje finanční podporu na poskytování primární prevence dětem, výuku českého jazyka a zajištění volnočasových aktivit, které jim umožní se lépe začlenit do českého prostředí. Současně schvalované prostředky umožní rozšířit služby i mezi dospělými, konkrétně v oblasti adiktologické péče.

 

 

Organizace SANANIM, z.ú. díky dotaci zajistí poskytování adiktologické péče a také humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny v rámci osmi programů a odborného poradenství napříč službami. Pomoc je poskytována v programech: CADAS (zajištění psychiatrické a další zdravotní péče, opiátová substituční léčba), Doléčovací centrum (ubytování uprchlíků, pomoc a podpora pro ubytovanou rodinu), Pracovní a sociální agentura SANANIM (poradenský servis v oblasti sociálního a profesního začlenění), Kontaktní centrum (služby zacílené na ochranu veřejného zdraví, harm reduction služby, poradenství, asistence, edukace), Terapeutická komunita Karlov a Němčice (zajištění ubytování, stravy a dalších nezbytných nákladů pro sociálně znevýhodněné rodiny z Ukrajiny), Terénní programy (prvotní kontakt ukrajinských uživatelů + standardní harm reduction služby, obdobně jako v případě Kontaktního centra).

Nad rámec standardních služeb SANANIM provozuje adiktologické poradenské linky rusky mluvícím adiktologem s cílem poskytování odborných adiktologických informací, efektivnější a rychlejší aklimatizace uprchlíků. Výše schvalovaného příspěvku pro SANANIM, z.ú., je 2 079 850 Kč.

„Jsem ráda, že díky podpoře města budeme moci lidem z Ukrajiny poskytovat nejen běžné adiktologické služby, ale ohroženým rodinám i ubytování a stravu v bezpečném prostředí našich komunit,“ uvádí Martina Těmínová, ředitelka SANANIM, z.ú.

 

Zdroj: MHMP, PrahaIN, Pražský patriot

Ambulantní léčba