I ženy hrají - na otázky odpovídá Gabriela Píchová

Aktuality

Gabrielo co je tvojí rolí v gambling ambulanci SANANIMu?

S klienty pracuji v rámci individuálních sezení a také se podílím na vedení doléčovací skupiny. Klienti přichází do naší ambulance často ve velmi špatném stavu. Mají výčitky, narušené vztahy, snížené sebevědomí, narušenou životospráva aj. Snažím se tedy společně s kolegy pracovat na zlepšení jejich situace. Nazvala bych to jakýmsi PROVÁZENÍM celým procesem úzdravy.

 

Proč pracuješ právě tady?

V SANANIMu pracuji s přestávkami od 90. let a po jedné takové pauze jsem dostala nabídku nastoupit na půl úvazku do GA. Později jsem zde začala pracovat na plný úvazek. Byla to pro mě výzva zkusit pracovat s jinou cílovou skupinou než doposud a zcela vyvrátila mé původní představy o této klientele.

 

Jaká je úspěšnost léčby v gambling ambulanci?

Spíše než čísla je pro mě měřítkem úspěchu nastartování „nového životního stylu klienta“ tak, aby s ním byl sám spokojen. Klienti postupně nastolují ve svém životě změny, což je předpokladem úspěchu. Ve chvíli, kdy přichází klient ve špatném stavu se všemi problémy, co hazard způsobil a končí po nějaké době léčby spokojen s tím, jak žije, říkám si, že tak to má být, že se to zkrátka podařilo…

 

Jak léčba závislosti na hraní probíhá?

Zprvu přichází na řadu praktická opatření tj. dohled nad financemi někým blízkým či jiná forma „kontroly“. Doporučujeme přihlásit se do Registru vyloučených osob, což je neveřejné. Dále u nás pracují klienti se svými „garanty“ – terapeuty v rámci individuálních konzultací, po stabilizaci jsou nadále v terapii i formou skupiny. Tento proces trvá cca 0,5 roku, poté mnoho klientů využije závěrečnou „nepovinnou“ část léčby a to navštěvování doléčovací skupiny. V průběhu léčby se společně s klienty pracuje na mnoha tématech: vztahy, dluhy, nakládání s volným časem, hodnota peněz, prevence relapsu atd., klienti mají také možnost přijít na tzv. rodinné setkání s někým z blízkých. Zásadní pro jakoukoliv léčbu je MOTIVACE klienta, bez toho léčba nefunguje.

 

GAMBLINGOVÁ AMBULANCE

Žitná 1574/51 Praha 1

mobil: 774 701 070
e-mail: gambling@sananim.cz

Ambulantní léčba