SANANIM v boji s pandemií

Aktuality

Je nedělní dopoledne a zvoní mi telefon. Volá pan Václav, koordinátor jednoho ze tří kovidárií (tak říkáme Zařízením pro vystonání osob bez přístřeší nemocných s Covid 19, zřízeným Centrem sociálních služeb Praha). V noci měli příjem dalšího klienta závislého na opioidech, pozitivního na covid, nyní již je v abstinenčním syndromu. Chce utéct, je mu blbě.


Nastává čas pro nás, SANANIM. Volám kolegyni adiktoložce a sociální pracovnici Markétě, která dnes do kovidárií jde vydávat léky a zkontrolovat „naše“ klienty. Ještě nevyrazila, skvělé, může dojet ještě do práce pro toxitesty a léky. A teď domluvit jednoho ze sananimských psychiatrů. Nejen dnes to bude ten nejzkušenější, Doc. MUDr. Kamil Kalina, který se k naší covidové misi vždy ochotně nabízí a tak jej vyruším od oběda. Volám panu Václavovi radostnou zprávu: „Příjem bude“. Malá mise koordinátora končí, kostky jsou vrženy...

Markéta dorazí do kovidária, převleče se do plné polní (viz moje ilustrační foto, když tam chodím já. Markéta je mnohem hezčí).  Vysvětlí přijatému pánovi naši práci, zkontroluje toxitesty. Ukazují toho mnoho: opioidy, pervitin, benzodiazepiny, THC. Markéta sepíše anamnézu a pak spustí videohovor (pokud jí to dvoje rukavice a zamlžený štít dovolí) s psychiatrem. Klient je nervózní, ale vděčný za zájem o něj a jeho stav. Po vyšetření pan doktor rozhoduje o nasazení substitučního opioidního léku, který Markéta podává a klient jej vycucá. Je vidět změna v jeho chování, neklid ustupuje. Uff, tak teď další již nedočkaví klienti, kteří jsou tu déle, už je známe.

A pak se Markéta přesunune do druhého kovidária, do třetího jde kolegyně Nikol z naší psychiatrické ambulance CADAS. Na nedělní večer mi ještě zbývá poslat mail s přehledem všech klientů, medikací, a rozdělením, kdo dělá výdej a kteří psychiatři ordinují. Zatím jsou na příští týden nějaká bílá místa, to doplníme, pevně věřím a zadávám všech 25 adres kolegyň a kolegů ze SANANIMu, kteří jsou zapojeni. Střídáme se, příští víkend zajistí kolegové/kolegyně z našeho Kontaktního centra SANANIM.


Jsme přitom jen malou součástí soukolí, které koordinuje Centrum sociálních služeb Praha. Na noclehárnách, v azylových domech a také na ubytovnách v Praze probíhá testování na Covid (a také u nás v sanitce a v káčku) a následně se vše propojuje tak, aby lidé bez domova mohli vyležet covid důstojně a bez hrozby šíření dál. V akci jsme společně s R-Mosty, Medici na ulici, s podporou Praha.eu a to už od října.


Viděli jste film Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii? Je tam scéna, jak učitelka angličtiny napomíná české piloty, že nedávají pozor. Narušují její boj s Hitlerem. Substituční léčba v kovidáriích je ten náš dílek boje s kovidem, který bereme vážně. Tedy jeden z dílků. Vedle toho již rok je pro nás distribuce roušek našim klientům, injekčním uživatelům drog, stejně či více důležitá, než výměna stříkaček. Edukujeme, vydáváme letáky,  vysvětlujeme aktuální opatření nouzového stavu, dezinfikujeme ruce a dáváme dezinfekce. Snažíme se...

Aleš Herzog, vedoucí terenních programů SANANIM

Ambulantní léčba