Stanovisko ÚMČ Praha 5 k činnosti Kontaktního centra SANANIM

ÚMČ Praha 5 ruší své rozhodnutí o pozastavení užívání prostor Kontaktního centra

Stavební úřad ÚMČ Praha 5 ruší výzvu k zajištění bezodkladného zastavení nepovoleného užívání nebytové jednotky č. 819/101 v 1. NP domu č. p. 819, k. ú. Smíchov, ul. Na Skalce 15, Praha 5, vydanou Odborem výstavby ÚMČ Praha 5 dne 6. 4. 2010.

Odůvodnění a další podrobnosti si můžete přečíst v přiloženém usnesení. 

Ambulantní léčba