Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ 001/2010

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ 001/2010 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon"):


Název zakázky: Dodávka inzulínových injekčních stříkaček OMNICAN


SANANIM jako zadavatel veřejné zakázky, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace. Nabídky jsou přijímány do 25. 2. 2010

 

Podrobnosti a specifikaci zakázky obdržíte na vyžádání v kanceláři sdružení.

 

Ambulantní léčba