David Pešek znovu zvolen do výboru Eurasian Harm Reduction Association

Aktuality

Náš kolega David Pešek byl znovuzvolen do výkonného výboru
Eurasian Harm Reduction Association - EHRA. Gratulujeme!
Co je Harm Reduction (HR)? HR se zabývá snižováním poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a zatím nejsou motivováni k tomu, aby užívání nechali. HR se snaží zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitida C.

Snaží se zmírnit riziko dalších tělesných komplikací, předávkování a ztráty lidské důstojnosti. Dále se zabývá ochranou celé společnosti před dopady užívání drog.

Ambulantní léčba