Přání k narozeninám SANANIMu: Marek Šmejkal

Aktuality

Vystudoval nejdříve religionistiku na FF MU v Brně a poté sociální práci v Praze na PVŠPS. Absolvoval výcvik ve skupinové terapii SUR, koučovací výcviky v Gestalt Essence a v Koučink Akademii a v současné době prochází mezinárodně uznávaným výcvikem v Procesově orientované psychologii. Od roku 2010 pracuje v Denním stacionáři SANANIM jako psychoterapeut, později zástupce vedoucí a od roku 2015 jako vedoucí tohoto zařízení.
Mezi jeho zájmy patří trénink Wing Chun Kung Fu, spiritualita a cestování.

A co přeje SANANIMu k jeho jubileu?

 

„Přeji, aby s radostí a hrdostí sfoukl 30 svíček na narozeninovém dortu. Každá svíčka znamená jeden rok plavby, spolupráce mnoha lidí a pomoc několika tisícům klientů. Přeji SANANIMu, aby si udržel i v dalších letech odvážného ducha nezávislosti.“ 

Ambulantní léčba