Přání k narozeninám SANANIMu: Josef Šedivý

Aktuality

Už třináct let (jen s malou přestávkou) vede Josef Šedivý Drogové informační centrum, jež vzniklo v roce 1999 a slouží odborné i laické veřejnosti jako zdroj objektivních informací o drogové problematice. Nově se také zaměřuje na ty uživatele drog, kteří nejsou či nechtějí být v osobním kontaktu s podobným zařízením a raději využívají on-line služeb. Od roku 2000 je součástí centra i Drogová poradna (drogovaporadna.cz), v Evropě jedno z prvních zařízení svého druhu. Ta každoročně zodpoví na 2500 dotazů, stránky SANANIMu otevře přes 400 tisíc návštěvníků a některou ze služeb internetové léčebné intervence využije 2500 lidí.

„Jmenuji se Pepa, je mi 44 let a mimo jiné nakupuji pro SANANIM kola. Jízdní kola. Přeji mu, aby se ani dalších třicet let nebál temných uliček, neprozkoumaných území a širých oceánů, za kterými jen tušíme kontinenty plné mléka a strdí.“

Ambulantní léčba