Výroční publikace SEDM PLAMENŮ SANANIMU

Aktuality

SANANIM a péče o drogově závislé u nás – průběžná zpráva k 30. výročí založení

SANANIM, který je jedním z nejstarších a dnes i největších poskytovatelů služeb pro drogově závislé (a také závislé na hazardu), měl správně oslavit své třicetiny 7. května, kdy byl v roce 1990 jako nezisková organizace zaregistrován. Velké oslavy s kolegy, přáteli a příznivci jsme však z mnoha různých důvodů směřovali až do poloviny září, aby nám je – stejně jako na jaře – překazil koronavirus.

Přesto jsme 16. září jsme slavnostně pokřtili vltavskou vodou a vyslali do světa publikaci Sedm plamenů SANANIMu.

 

Založit v roce 1990 nestátní organizaci, která bude provozovat komunitou určenou pro závislé, byl v tehdejším Československu počin mimořádně předvídavý. Velká drogová vlna k nám měla přijít až o několik let později po otevření hranic v roce 1995. Spolu s dalšími organizacemi, působícími v tomto oboru, a řadou racionálních opatření, provedených počátkem 90. let, jsme na ni byli alespoň částečně připraveni.

 

V reakci na měnící se potřeby vznikaly v rámci SANANIMu další služby, které většinou posloužily jako modelová zařízení pro další organizace. Dnes disponuje SANANIM uceleným a provázaným systémem prevence, péče, léčby a resocializace a je schopen pomoci klientům v kterékoli fázi jejich závislosti.

 

Třicáté výročí založení bylo pro SANANIM příležitostí vyzvat vedoucí jednotlivých služeb (nízkoprahových, léčebných i telematických), aby svou službu nejen představili, ale současně ukázali, jak o ní přemýšlejí. Jejich příspěvky v publikaci Sedm plamenů SANANIMu jsou rámované rozsáhlejšími úvodními texty o vývoji a současnosti SANANIMu z pera ředitelky Martiny Richterové Těmínové, vedoucího lékaře Kamila Kaliny, výkonného ředitele Jiřího Richtera a prvního vedoucího Kontaktního centra Pavla Béma.

 

Dnes je tedy na světě kniha. Příležitostí k okázalejším oslavám bude celá řada -  třeba hned 1. 1. 2021 uplyne 30 let ode dne, kdy SANANIM otevřel své první zařízení - terapeutickou komunitu. Zkraje roku 2021 k tomu chystáme odbornou konferenci. Počítá se i s různými překvapeními – držme si palce, aby s nimi nepočítal také koronavirus.

 

Aktuality

Knihu jsme se rozhodli vypustit na plavbu na voru z lodi Tajemství...

Ambulantní léčba