Výsledek hodnocení nabídek Veřejné zakázky VZ 001/2010

Zadavatel rozhodl na základě hodnocení přijatých nabídek interní hodnotící komisí o přidělení této veřejné zakázky uchazeči B Braun Medical s.r.o.

Ambulantní léčba