Pracovní a sociální agentura zahájila nový projekt

1. února 2010 byl zahájen projekt s názvem Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem, který je podpořen ze zdrojů ESF- Operačního programu Praha-Adaptabilita a bude realizován do 31.7.2012. Partnerem projektu je Vazební věznice Praha - Ruzyně.

Tento projekt umožní rozšířit poskytované služby Pracovní a sociální agentury pro větší počet klientů a poskytování pracovního poradenství a podpory osobám bezprostředně opouštějícím výkon trestu odnětí svobody nebo výkon vazby.

Ambulantní léčba