Naše zařízení

4. březen 2010

Pracovní a sociální agentura zahájila nový projekt

1. února 2010 byl zahájen projekt s názvem Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem, který je podpořen ze zdrojů ESF- Operačního programu Praha-Adaptabilita a bude realizován do 31.7.2012. Partnerem projektu je Vazební věznice Praha - Ruzyně.

Tento projekt umožní rozšířit poskytované služby Pracovní a sociální agentury pro větší počet klientů a poskytování pracovního poradenství a podpory osobám bezprostředně opouštějícím výkon trestu odnětí svobody nebo výkon vazby.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko