K situaci Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM je registrovanou sociální službou a provozujeme ji v souladu s platnou legislativou ČR. Klienty motivujeme ke změně životního stylu a poskytujeme jim rovněž preventivní a poradenské služby. Výzvu Odboru výstavby MČ Praha 5, kterou jsme obdrželi dne 12. 4. 2010, pokládáme za neodůvodněnou a budeme o ní dále jednat.

 

V prostorách centra Na Skalce 15 jsme provedli pouze běžné úpravy, které nevyžadují svolení stavebního úřadu. Žádné „nepovolené užívání" zde neprobíhá a věříme, že místní šetření výše zmíněné skutečnosti potvrdí.

 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová
předsedkyně správní rady

 

Ambulantní léčba