K situaci KC - usnesení správní rady o. s. SANANIM ze dne 13. 4. 2010

Správní rada o. s. SANANIM se sešla dne 13. 4. 2010 a k situaci Kontaktního centra vydala následující usnesení:


Zásadně se ohrazujeme proti nařčení, že jsme předem neinformovali MČ Praha 5 o záměru přemístění Kontaktního centra do nové lokality.

  • Již 10. 2. 2010 (ihned po podpisu kupní smlouvy) jsme zaslali e-mailem informaci místostarostce zodpovědné za drogovou problematiku Mgr. Lucie Vávrové, PhD, o koupi nemovitosti.
  • Dne 11. 2. 2010 následovalo další jednání o tomtéž na protidrogové komisi Magistrátu hl. m. Prahy, kde byla Mgr. Vávrová rovněž přítomna.
  • Dne 9. 3. 2010 proběhlo osobní jednání o. s. SANANIM a Mgr. Vávrové, místostarostky Prahy 5 (zodpovědné za drogovou problematiku) o budoucí spolupráci.

Zásadně se ohrazujeme proti nařčení, že občanské sdružení realizuje v daném objektu černou stavbu.

  • Ve svém vlastním objektu realizuje o. s. SANANIM takové úpravy, které nespadají do gesce stavebního zákona.
  • Před započetím těchto úprav byly plánované úpravy předem konzultovány se Stavebním úřadem Prahy 5 a bylo nám sděleno, že ohlášení ani stavební povolení není třeba.

Zásadně se ohrazujeme proti nařčení, že přestěhování Kontaktního centra zvýší výskyt problémové populace v dané lokalitě.

  • Místo, které bylo pro umístění Kontaktního centra vybráno, bylo o. s. SANANIM pečlivě zváženo a předem monitorováno. Otevřená drogové scéna v této lokalitě již byla, a není tedy pravda, že otevřením nového centra sem bude zavlečena.
  • Naopak předpokládáme, že otevření centra přinese do lokality zklidnění situace (za měsíc březen 2010 - tedy před otevřením Kontaktního centra sebrali naši terénní pracovníci v okolí budoucího centra celkem 327 ks injekčních stříkaček).

                                                CHRÁNÍME TEDY I VÁS

 

Správní rada:
PaedDr. Martina Richterová - Těmínová (předsedkyně správní rady)
MUDr. Jakub Minařík (1. místopředseda správní rady)
Martin Větrovec (2. místopředseda správní rady)
Mgr. Štěpánka Čtrnáctá (člen správní rady)
Martin Hulík (člen správní rady)

 

Ambulantní léčba