Stanovisko o. s. SANANIM k nařízení okamžitého zákazu užívat prostory v ulici Na Skalce 15 na Praze 5 jako Kontaktní centrum SANANIM

SANANIM, o. s., vždy postupoval a postupuje při výkonu své činnosti v souladu s právním řádem ČR. Ačkoli považujeme rozhodnutí odboru výstavby Prahy 5 o okamžitém ukončení činnosti Kontaktního centra SANANIM za neodůvodněné a nesprávné a připravujeme příslušné právní kroky ke zjednání nápravy, rozhodli jsme se toto rozhodnutí respektovat.

Současně vyzýváme všechny politiky a odpovědné osoby, aby podnikli kroky
, které jsou v jejich kompetenci a možnostech, a které povedou k co nejrychlejšímu vyřešení situace Kontaktního centra SANANIM v ulici Na Skalce 15, Praha 5. Ve veřejném zájmu není činnost Kontaktního centra SANANIM zakázat, ale umožnit, a to na kterémkoli vhodném místě.

V této mimořádně vypjaté situaci,
kdy je nám úřední mocí bráněno pracovat s klienty, se uchylujeme k nestandardnímu kroku, který není příjemný žádné ze zúčastněných stran. Vzhledem k naší povinnosti ochraňovat veřejné zdraví ho však považujeme za jediný možný. Výměnný program bude od dnešního dne, tedy 20. 4. 2010, probíhat přímo na ulici v rámci řádně označeného a přistaveného vozidla. Řadu významných preventivních a poradenských aktivit, které kontaktní centra běžně nabízejí, budeme muset zásadním způsobem na blíže neurčitou dobu omezit či pozastavit, protože podle odboru výstavby má v našich prostorech být provozován jen kancelářský provoz bez návštěv klientů.

Vzhledem k tomu, že největší pražské protidrogové kontaktní a poradenské centrum nemůže plnohodnotně vykonávat svoji činnost, upozorňujeme na vážné důsledky, které z tohoto kroku vyplývají. Smyslem práce Kontaktního centra je chránit veřejné zdraví a klienty motivovat do léčby. Ani jeden z těchto cílů však nemůžeme v současné době v plném rozsahu naplňovat.

Podstatou ochrany veřejného zdraví, zejména před šířením infekčních chorob, je především výměna injekčních jehel. Ročně jich Kontaktní centrum SANANIM vymění na 900 000. Ve spolupráci s odbornými lékaři a hygieniky odhadujeme, že polovina z nich je infikována žloutenkou. Při výpadku tak vysokého objemu tedy reálně hrozí významný nárůst infekčních onemocnění, a to nejen žloutenek, ale také syfilis a HIV. Ukončení činnosti Kontaktního centra SANANIM tak výrazně ohrožuje veřejné zdraví nejen v Praze, ale i v celé České republice.

Za stejně důležité považujeme motivační a poradenskou činnost pracovníků Kontaktního centra. Z ověřených statistik vyplývá, že díky jejich práci nastupují do léčby dva drogově závislí klienti týdně, kteří by v jiném případě zůstali na ulici. Ukončení činnosti Kontaktního centra SANANIM tak přímo vede k nárůstu problematických uživatelů drog a eskalaci problémů s tím spojených. Z vlastní 20leté zkušenosti garantujeme, že existence kontaktních center lokálně zklidňuje situaci na otevřené drogové scéně a zároveň významně pomáhá řešit celkovou bezpečnostní problematiku.

 


PaedDr. Martina Richterová Těmínová
předsedkyně správní rady

 

Ambulantní léčba