Skálovu cenu získal Michal Miovský

Rada Ceny Jaroslava Skály udělila v Seči 3. června Cenu Jaroslava Skály pro rok 2019:

 

Michalu Miovskému a kolektivu, se zvláštním připomenutím Lenky Čablové, za soubor časopiseckých článků a knižní publikaci o ADHD v adiktologii:

Miovský, M. a kol., Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii. GRADA 2018

 

Gratulujeme!

 

Čestné uznání udělila Rada Viktoru Mravčíkovi a kolektivu, za článek  v mezinárodním časopise: Mravčík, V., Janíková, B., Drbohlavová, B., Popov, P., & Pirona, A. (2018). The complex relation between access to opioid agonist therapy and diversion of opioid medications: a case example of large-scale misuse of buprenorphine in the Czech Republic. Harm reduction journal, 15(1), 60. doi:10.1186/s12954-018-0268-0

 

Druhé čestné uznání udělila Rada Romanu Peškovi za příručku „pro ty, kteří mají problémy s alkoholem“: Roman Pešek: Jak se zbavit závislosti na alkoholu.  Pohled kognitivně behaviorální terapie. PASPARTA Publishing 2018.

Ambulantní léčba