K situaci Kontaktního centra SANANIM

Kontaktní centrum SANANIM chrání veřejné zdraví a mladým lidem pomáhá přežít a nasměrovat je k životu bez drog


Kontaktní centrum občanského sdružení SANANIM, které od 1. dubna sídlí v Praze 5 v ulici Na Skalce 819/15, je sociální službou, která podstatným způsobem přispívá k ochraně veřejného zdraví. Klienty centra jsou nejen uživatelé drog, ale také jejich rodinní příslušníci a další blízcí a odborná veřejnost.

Preventivním působením ochraňuje Kontaktní centrum SANANIM zdraví široké veřejnosti, což ve svém důsledku přináší mimo jiné i významné snížení zdravotnických výdajů. Přesto se podobná zařízení potýkají s přijetím veřejnosti. Jakmile však tyto služby potřebuje někdo blízký, názor na ně se podstatně změní.

V této části Smíchova, tj. od Knížecí po ulice v okolí sadů Na Skalce, se již několik let koncentruje otevřená drogová scéna. Osvědčenou metodou, jak snížit zátěž, kterou místní obyvatelé oprávněně pociťují, je otevřít v takovéto lokalitě kontaktní a poradenské centrum.

K ochraně veřejného zdraví patří i čištění okolí. Pracovníci o. s. SANANIM začali sady Na Skalce procházet již v březnu a do dnešního dne v nich a okolních ulicích sebrali 326 použitých injekčních stříkaček. Místa nálezu jsou zdokumentována.

Věříme proto, že umístění profesionální služby v této oblasti Smíchova povede k citelnému zlepšení problémů.

Základní pravidlo:

  • Každý náš klient je informován, že se v okolí centra nesmí zdržovat. O tom, že klienti toto pravidlo dodržují, se pravidelně přesvědčujeme. Za jeho nedodržování je klientovi přístup do Kontaktního centra omezen.
  • Pracovníci o. s. SANANIM procházejí denně sady Na Skalce, zda se někde nepovalují injekční stříkačky, sbírají je a místo nálezu dokumentují. Kontrolují a čistí také přilehlé ulice.

Dobře si uvědomujeme, že soužití tohoto typu zařízení s obyvateli v okolí nemusí být snadné. Vždy se proto snažíme komunikovat s obyvateli v nejbližším okolí, abychom případné negativní dopady co nejvíce omezili.

Uvítáme vaše podněty. Obracejte se na nás, případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 284 822 872.

Přijďte nás navštívit ve dni otevřených dveří ve čtvrtek 15. dubna 2010 mezi 17 - 19 hod.

 

Ambulantní léčba