Stanovisko SANANIM k aktuálnímu případu intoxikací syntetickými kanabinoidy

Nejde o to šířit poplach, ale zvýšit informovanost potenciálně ohrožených skupin. SANANIM proto apeluje na školy, zřizovatele škol, provozovatele klubů, incomingové turistické agentury, provozovatele mezinárodního letiště a nádraží i dalších míst s vysokou koncentrací turistů a rekreačních uživatelů drog, aby o situaci informovali a pomohli tak zabránit šíření a užívání nebezpečné drogy. 

 

Praha, 13. září 2018 - SANANIM v rámci systému včasného varování obdržel informaci o výskytu nebezpečné drogy, která se dostala do oběhu na Severní Moravě a jíž se předávkovalo přibližně dvacet lidí, včetně patnáctiletého chlapce. Jeden muž v důsledku požití drogy zemřel, další lidé jsou ve vážném stavu. Množství drogy v oběhu se odhaduje na 3000 dávek. Počty postižených i množství drogy v oběhu v době vydání stanoviska nebyly konečné, situace je nadále monitorována a údaje zpřesňovány. Od pondělí počet postižených každým dnem stoupá.

 

SANANIM oceňuje postup Národního monitorovacího střediska, které varování vydalo, i rychlou a otevřenou reakci Policie ČR i dalších složek, které se v případu angažují.

 

Preventivní varování pro Prahu

Vzhledem k tomu, že SANANIM převážně působí v hlavním městě Praze, kde přirozeně dochází k velkému pohybu lidí ze všech koutů ČR i ze zahraničí, prostředí je tudíž do značné míry anonymnější a šíření drog v něm je snazší, považuje za důležité nejen situaci důsledně monitorovat, ale i šířit výstrahu směrem ke všem ohroženým skupinám.

 

Přestože nelze dopředu odhadnout, zda se droga rozšíří i mimo Severní Moravu, jsme přesvědčeni, že je naší povinností učinit vše pro to, aby v případě, že k tomu dojde, byla veřejnost informována a mohla se účinně chránit.

 

Za potenciálně ohrožené skupiny považujeme kromě stávající drogové scény zejména mladistvé, rekreační uživatele drog a cizince.

 

Čeho se vyvarovat, jak se chránit

Jak nebezpečná droga vypadá:

Jedná se o nadrcený rostlinný materiál, napuštěný syntetickým kanabinoidem, který se vzhledem na první pohled příliš neliší od marihuany. Prodává se ve stříbrných sáčcích s nápisem Bakiba, balení se však pochopitelně může měnit. Vzhledem k tomu, že podle dosud známých informací došlo k nálezu drogy v odpadním kontejneru, lze předpokládat, že cena na trhu může být velmi nízká, i v řádu desítek korun. Odtud pramení obavy z možného cílení na mladistvé a děti.

 

Droga obsahuje zakázanou sloučeninu MDMB_CHMICA a další syntetické kanabinoidy a katinony (5F-MDMB-PINACA (neboli 5F-ADB) a NM-2201, a Alpha-PHP. Koncentrace drogy v rostlinném materiálu je velmi vysoká a drogu tudíž nelze bezpečně dávkovat. Již první kontakt s drogou může způsobit závažné následky, jako mrtvice, infarkt, silné křeče celého těla, poškození ledvin, psychotické ataky, či dokonce smrt, jako tomu bylo u muže z Ostravy, u něhož došlo ke kolapsu po pouhých dvou potáhnutích.

 

Zvláště nebezpečná je při současném užití s dalšími omamnými látkami, zejména alkoholem, který účinky drogy zesiluje.

 

Účinky a projevy:

Nástup účinků je velmi rychlý. Problémy po požití začínají u dýchacích cest, postižení měli bolesti hlavy, závratě a omdlévali.

První pomoc:

Při podezření na požití drogy je nutné okamžitě volat rychlou záchrannou službu, u postiženého poskytnout první pomoc, zejména udržovat základní životní funkce.

 

 

Ambulantní léčba