Adiktologická ambulance nově poskytuje péči i mladistvým

Rodiče pro pomoc do poradny přicházejí v průměru po dvou(!) letech, co jejich dítě užívá drogy

Pro mladé lidi v České republice jsou návykové látky všeho druhu nejsnadněji dostupné z celé Evropy. Česká mládež vede v užívání marihuany, a to dokonce více než dvojnásobně nad evropským průměrem (37 % vs 18 %)*. Téměř všichni šestnáctiletí (96 %) ochutnali alkohol, téměř polovina se opila v posledních třiceti dnech. 40 % mladých lidí tráví u počítače čtyři a více hodin denně. Problém se tedy zdaleka netýká jen sociálně slabých nebo vyloučených skupin. Adiktologická ambulance ve spolupráci s Poradnou pro rodiče poskytují odbornou pomoc na objednání a bezplatně. Obrátit se na ni mohou nejen rodiče, ale i sami mladiství či jejich blízcí.

Proč rodiče i okolí problém v počátcích často bagatelizují nebo jej nevnímají, k odborníkům přicházejí pozdě a řešení je pak složitější?

Když jde o vlastní děti či blízké, měla by jít vysoká tolerance české veřejnosti k návykovým látkám rozhodně stranou. Rodiče si často velmi dobře uvědomují, že riziko vzniku závislosti je v období dospívání mnohem vyšší než v dospělosti, přesto si varovných signálů nevšímají.

 

Pro rodiče dospívajících je sice někdy těžké stanovit a udržet hranice toho, co je ještě přijatelné a co už nikoli, užívání návykových látek je ale vždy zcela jednoznačně za hranou. Rodičovská prohlášení typu ‚také jsme byli takoví,' ‚vyzkoušet to může každý,' ‚dělají to všichni,' apod., dávají dětem signál, že jejich chování je v pořádku a mohou v něm pokračovat.

 

Přitom platí, že čím dřív se přijde a nastaví se pravidla a adekvátní reakce okolí, výsledky jsou výrazně lepší. Pro úspěch léčby je klíčové zapojení rodiny.

 

Mladiství si budoucí rizika obvykle neuvědomují nebo nepřipouštějí. Sami uživatelé návykových látek (případně gambleři, hráči) o pomoc se zvládnutím závislosti žádají typicky až ve chvíli, kdy mají souběh dlouhodobě neřešených problémů (škola, práce, rodina). Často za sebou mají opakované pokusy o abstinenci, které se však bez odborné pomoci nedaří. Proto by si rodiče měli být vědomi rizika a včas vyhledat odbornou pomoc. Přijít se poradit mohou i v případech, kdy samotný uživatel zatím spolupracovat nemůže nebo nechce.

Jak poznat, že moje dítě začíná brát drogy nebo má problém s jinou závislostí?

Typické znaky:

 • Výkyvy nálad
 • Selhávání v běžných povinnostech
 • Výkyvy ve spánku, zvýšená únava, spavost/vysoká aktivita
 • Změny v jídelníčku, výkyvy váhy
 • Výměna kamarádů
 • Ztráta původních zájmů
 • Ztrácí se doma věci
 • Zvýšená potřeba peněz
 • Zhoršená komunikace
 • Výbuchy agresivity

Jednotlivě může jít i o normální projevy dospívání, pozornost je třeba věnovat tomu, když se jich objeví víc najednou.

Kde hledat pomoc?

Adiktologická ambulance SANANIM poskytuje pomoc osobám ohroženým závislostí na drogách nebo alkoholu, a to i mladistvým. Služby pro mladistvé jsou zdarma, objednat se lze na mailu klinika@sananim.cz nebo na telefonu 724 521 913. V případě akutní intoxikace lze přijít i bez objednání. 


Rodiče a jiné osoby, které hledají pomoc pro svého příbuzného či blízkého člověka, se mohou obrátit přímo na Poradnu pro rodiče SANANIM, a to buď mailem rodice@sananim.cz nebo telefonicky na čísle 284 824 234 nebo 739 268 527.

 

Adiktologická ambulance a Poradna pro rodiče jsou součástí Adiktologické kliniky SANANIM, která sídlí v místě s dobrou dopravní dostupností v centru Prahy a poskytuje komplexní služby nejen závislým, ale i jejich rodinám a blízkému okolí.


Adresa:
Adiktologická klinika SANANIM
Žitná 1574/51
Praha 1 - Nové Město

Několik údajů o alarmující situaci mezi šestnáctiletými v ČR aneb co by měl vědět každý rodič:

 • 66 % někdy v životě kouřilo cigarety, 29,9 % kouřilo v posledních 30 dnech;
 • 16,4 % kouří denně, 4,5 % kouří denně 11 a více cigaret;
 • 95,8 % studentů ochutnalo v životě alkohol, v posledních dnech pilo alkohol 68,5 %;
 • 41,9 % pilo v posledních 30 dnech 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek alespoň jednou týdně uvedlo 12,1 % studentů;
 • průměrný věk první zkušenosti s cigaretou dosahoval 11,9 let, průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu 12,6 let;
 • 37,4 % studentů vyzkoušelo v životě nějakou nelegální drogu, nejčastěji (36,8 %) konopné látky;
 • 2,7 % vyzkoušela extázi, 3,8 % LSD a halucinogeny, 3,3 % halucinogenní houby, 1,4 % pervitin, 1,4 % kokain a méně než 1,0 % ostatní nelegální drogy;
 • průměrný věk první zkušenosti s konopnými látkami dosahoval 14,5 let;
 • více než 80 % šestnáctiletých si dokáže snadno obstarat cigarety a pivo, 50 % studentů si snadno obstará jiný druh alkoholu a konopné látky;
 • 27,6 % studentů hraje denně nebo téměř denně počítačové hry, 83,9 % denně surfuje na internetu;
 • 41,5 % studentů stráví v běžný všední den na internetu 4 a více hodin, 53,4 % pak 4 a více hodin o víkendu;
 • 9,1 % studentů hrálo v posledních 12 měsících hazardní hry, odhadem je mezi šestnáctiletými přibližně 2,7 % v riziku vzniku problémového hráčství.

Pravděpodobnost, že pokud mladý člověk zkusí jednu z návykových látek, zkusí i další, je velmi vysoká:

Mezi studenty, kteří zkusili cigarety, je 93 % těch, kteří rovněž užili alkohol, 32 % těch, kteří užili konopné látky, 12 % inhalanty.

 

* Kvantitativní údaje uvedené v této zprávě jsou převzaté z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) za rok 2015 a z Validizační studie ESPAD 2016

 

Ambulantní léčba