Pozvánka na Tradiční hrnčířské trhy na Kampě

Ve dnech 2. - 3. září od 10 do 19 hodin zaplní Kampu stánky s keramikou renomovaných řemeslníků, nebude chybět kavárna SANANIMských sportovců se zajímavým programem ani sociální podnik Café Therapy s vyhlášenými domácími dobrotami, divadelní soubory budou hrát po oba dny pro děti i dospělé, vše doplní unplugged hudební produkce. To vše v režii neziskové organizace SANANIM, která nejen v Praze zajišťuje komplexní péči o drogově závislé a jejich rodiny a blízké, s cílem pomoci nejen jim, ale i široké veřejnosti - tj. zajišťovat prevenci a snižovat škody napáchané drogami i jejich dopady na společnost. Milým hostem, který také představí své keramické výrobky, bude jako minulý rok Domov pro seniory Háje.

 

To, co bylo před dvanácti lety ze strany neziskové organizace SANANIM pouhým pokusem o oživení více než stoleté tradice keramických trhů na pražské Kampě, se stalo hojně navštěvovanou společensko-kulturní akcí s charitativním a osvětovým přesahem, která pomáhá vracet Prahu Pražanům. Akce se koná za podpory Městské části Prahy 1.

 

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě vytvářejí prostor pro setkávání obyvatel s programem pro celou rodinu a pro všechny generace.

 

SANANIM z.ú. v rámci hrnčířských trhů nezapomíná ani na svou hlavní činnost, kterou je protidrogová prevence - zde naplněná nenásilnou formou osvěty a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit zejména pro děti. 

 

Aktuality
Ambulantní léčba