SANANIM navštívily ministryně Michaela Marksová a její saská kolegyně Barbara Klepsch

Obě ministryně se seznámily s naším uceleným systémem adiktologických služeb a prohlédly si Doléčovací centrum. Nesmírně nás těší, že obě také ocenily dlouholetou práci našich odborníků. 

 

„Prevence a nabídka pomoci je lepší cesta než jen pouhá represe. Lidé v SANANIMu odvádějí skvělou práci při navracení drogově závislých zpět do běžného života," řekla ministryně Michaela Marksová.

 

Na saskou ministryni udělala návštěva SANANIMu podle jejích slov velký dojem. „V Sasku, pro které je protidrogová tematika důležitou agendou, jsme v oblasti rozvoje protidrogových služeb na dobré cestě, ale nejsme tak daleko jako tady, například co se týká kapacity léčebných zařízení či zkušeností v péči o závislé na pervitinu," uvedla Barbara Klepsch. „Nabídku expertní přeshraniční spolupráce, rádi přijmeme. Jsem přesvědčená, že v tomto ohledu je potřeba česko-německou spolupráci prohloubit," dodala saská ministryně. Nabídka spolupráce zazněla z úst Jiřího Richtera, ředitele SANANIM, v průběhu návštěvy. 


Ministryně Marksová se zajímala nejen o efektivitu protidrogových služeb, která je v SANANIMu na vysoké úrovni (úspěšnost léčby se v terapeutických zařízeních pohybuje mezi 50 - 70 %), ale i o ucelený systém péče o specifické skupiny závislých, na něž se SANANIM specializuje - matky s dětmi, mladistvé a také o dlouhodobé uživatele s kriminální kariérou. Ocenila rovněž programy zaměřené na snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog (tzv. harm reduction), které za rok vymění a bezpečně zlikvidují kolem 1 720 000 injekčních setů a z nichž na základě intervence terapeutů odcházejí do léčby dva lidé týdně.

 

Návštěvě v SANANIMu předcházela jednání s Ministerstvem zdravotnictví a národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. MPSV pomáhá závislým zejména prostřednictvím nízkoprahových služeb, v roce 2015 jich bylo celkem 104, z toho šlo o 57 kontaktních center a 47 terénních programů. Dále tu působilo celkem 269 poradenských a terapeutických specializovaných adiktologických stacionárních zařízení (tj. bez preventivních, terénních programů a bez programů ve věznicích).

 

Aktuality Aktuality Aktuality
Ambulantní léčba