Využití psychadelik v léčbě závislostí

Záznam z veřejné debaty SANANIMu z října 2016.

 

Jaký potenciál a jaká rizika může mít užití psychedelik? Lze je využít v terapii závislosti? Psilocybin, ayahuasca, LSD, peyotl, durman, ketamin, THC... Jaké jsou v terapeutickém užití rozdíly mezi různými látkami? Lze je využít v terapii jiných psychických poruch? Lze změněný stav vědomí dosáhnout i jinak? Můžeme v následujících letech očekávat výrazné rozšíření využití psychedelik?

 

Debatovali:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (SANANIM)
PhDr. Petr Winkler (Národní ústav duševního zdraví)
Mgr. Rita Kočárová (Národní ústav duševního zdraví)

Ambulantní léčba