Den otevřených dveří v Káčku

čtvrtek 16. února 2017 od 10:00 do 18:00

SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Kontaktní centrum SANANIM je jedním ze zařízení této organizace a sídlí na Praze 5 v ulici Na Skalce již od roku 2010.

 

Hlavním posláním Káčka je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u populace uživatelů drog, a tím současně chránit populaci drogami nezasaženou. Kontaktní centrum usiluje o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží motivovat je ke změně životního stylu s výhledem abstinence. Je určeno především pro uživatele nealkoholových drog starší 15 let. KC je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro kontaktní a poradenské služby a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.


Během Dnů Prahy 5 bychom rádi nabídli všem zájemcům možnost se do našeho zařízení podívat a podebatovat zde s pracovníky.

V rámci Dne otevřených dveří se o nás dozvíte vše, co vás bude zajímat, a hlavně se vzájemně lépe poznáme.

 

Aktuality
Ambulantní léčba