„Sport není pro feťáky!“ … nebo je?

Vašek je uživatel drog, jako kluk hrál fotbal mnoho let, chvíli i závodně. Je to velmi milý mladý chlap se zamotanou minulostí, který se ztratil ve velkém světě složitých událostí a vztahů.


Před několika lety jsme pro Vaška zajišťovali léčbu v terapeutické komunitě (dlouhodobá pobytová léčba obvykle mimo velká města, založená na skupinové terapii, pracovní terapii atd.). Byl tam ale jen pár měsíců, léčbu nedokončil a vrátil se k braní. Později jsme se snažili mu pomoci, aby se stabilizoval přes chráněné zaměstnání - stal se terénním pracovníkem, který monitoruje oblast kolem našeho Káčka, věnoval se sběru infekčního materiálu a udělal i mnoho dobrého pro komunitu. V současné době pracuje pro naši spřátelenou organizaci Progressive v zařízení Fixpoint, kde jsou tréninkově zaměstnáváni aktivní uživatelé návykových látek. Bezpečnostní kontejnery Fixpoint slouží k odhozu infekčního injekčního náčiní a k jeho bezpečné likvidaci. Klienti a zaměstnanci v jednom provádí pravidelnou kontrolu a vyprazdňování těchto kontejnerů i samotný sběr stříkaček na veřejných místech.


Cílem fotbalového turnaje bylo, aby se na příjemné akci sešli lidi bez ohledu na to, zda užívají nebo neužívají drogy. Služby obvykle klientům nabízejí především poradenství, teplou polívku nebo soucit v těžké životní situaci. Občas ale každý potřebuje prostě jen normální a zdravé zážitky... jako je třeba sport.

 

Vašek měl sen udělat fotbalový turnaj pro uživatele drog. Toto video je o realizaci jeho snu.

 

David Pešek, Kontaktní centrum SANANIM

 

Ambulantní léčba