Snižování škod a drogy - Sborník z konference ke stažení

Aktuality

Sborník odborné konference Snižování škod a drogy 2016, která proběhla v dubnu tohoto roku, ke stažení ZDE.

 

Z obsahu:

- Harm reduction se vyplatí

- Přínos pobytu v terapeutické komunitě pro matku a dítě

- Vrstevnický a stabilizační program XTP SANANIM

- Jak snižujeme rizika užívání drog u injekčních uživatelů drog na Plzeňsku?

- Jak měníme postoje a chování injekčních uživatelů drog?

Ambulantní léčba