Denní stacionář oslaví 20. výročí založení

Zaměřuje se na léčbu drogové závislosti v prostředí, kde klienti žijí, což je práce specifická a náročná, ale úspěšná

Jediné zařízení svého druhu v České republice, Denní stacionář SANANIM, slaví dvacáté výročí. Za tuto dobu poskytl terapii čtyřem tisícům lidí, kteří se rozhodli zbavit závislosti, což je více než počet obyvatel pražského Motola.

 

Ačkoli je toto středisko veřejnosti prakticky neznámé, cílevědomě a bez velkého rozruchu každý den pomáhá k návratu do normálního života lidem, kteří se rozhodli zbavit své závislosti na drogách. Za dvacet let prošlo Denním stacionářem SANANIM 4 085 uživatelů drog, pro které je ambulantní forma léčby vhodná a efektivní.

 

„Našimi klienty jsou zejména lidé, kteří nemohou a nechtějí ani v průběhu léčby opustit své povinnosti - péči o dítě, člena rodiny nebo třeba zvíře, mají zaměstnání či jiné závazky," říká Marek Šmejkal, ředitel Denního stacionáře SANANIM. „Pomáháme také těm, kteří opakovaně selhávají při návratu z léčby v uzavřené komunitě do rizikového prostředí, kterým města bezesporu jsou. U nás se mimo jiné učí, jak odolávat nástrahám, jak si udržet motivaci k plnění každodenních povinností, jak trávit volný čas i s minimem financí, zkrátka, jak se zapojit do normálního života ve velkoměstě."

 

Specifickým rysem Denního stacionáře SANANIM je poměr mužů a žen v léčbě. Zatímco ve všech ostatních léčebných zařízeních v republice výrazně převažují muži, ve stacionáři je tomu přesně naopak - 56 % klientů jsou ženy. „Přibližně před deseti lety se na nás začaly obracet stále více těhotné klientky a klientky s dětmi. Postupně jsme se naučili jim najít a poskytovat specifické služby a  nabízet léčbu, která by je neoddělila od jejich dětí, anebo jim dokonce umožnila se k jejich mateřské roli navrátit," vzpomíná Ilona Preslová, odborný garant a vedoucí Centra komplexní péče o dítě a rodinu. Za dvacet let prošlo terapií v Denním stacionáři SANANIM přes 2300 žen, z toho 904* matek s jejich 506 dětmi, které díky tomu nemusely skončit v ústavní či náhradní péči.

 

Denní stacionář SANANIM má v repertoáru celou škálu terapií. Pilířem léčebného programu Denního stacionáře SANANIM je intenzivní program, zaměřený na vlastní léčbu závislosti. Úspěšnost léčby v intenzivním programu dosahuje 50 %, což je v léčbě závislostí velmi vysoké procento.

 

Ačkoli odborníci již několik let volají po vzniku sítě ambulantních zařízení podobného typu ve větších městech, neboť  spádovost je v protidrogových programech vždy důležité hledisko, všechny dosavadní pokusy o založení podobných středisek péče zatím selhávají. Praha je tak stále jediným městem v České republice, kde Denní stacionář funguje.

 

* Celkem měly klientky Denního stacionáře SANANIM 1688 dětí, ne všechny však byly v době nástupu do léčby v jejich péči.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ambulantní léčba