SANANIM organizátorem návštěvy běloruské delegace v Praze

Běloruská delegace složená ze zástupců ministerstev a nestátních organizací působících v oblasti drogové prevence a léčby navštívila Českou republiku s cílem získat zkušenosti týkající se drogové politiky. Pracovní cestu pro delegaci organizuje nezisková organizace SANANIM z.ú., která je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, společně s Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), a to v rámci regionálního programu „Snižování rizik funguje - financujme to!" podporovaného Globálním fondem pro boj s AIDS, TBC a malárii.


Součástí programu delegace jsou setkání se zástupci státních institucí (například Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti), službami neziskových organizací (např. s nízkoprahovými zařízeními SANANIM), adiktologickými službami (např. s Klinikou adiktologie 1. LF UK) a akademickou sférou. 

 

„Českou republiku jsme si vybrali proto, že z perspektivy Běloruska, země bývalého východního bloku, se zdají být zdejší zkušenosti v implementaci programů na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog (tzv. harm reduction programů) nejrelevantnější a nejefektivnější," říká Natalia Podogova, konzultantka pro styk s vládou, EHRN. „Ačkoliv tyto programy mají i v ČR své problémy, zejména v oblasti financování, které je postavené na roční bázi bez dlouhodobějšího rámce, z našeho pohledu vypadají prakticky dokonalé. Běloruská vláda začíná programy snižování rizik podporovat a právě stojí před velkým úkolem: integrovat je do veřejného zdravotního systému. Přijeli jsme se poučit, jak v ČR funguje vládní podpora, jak vláda snižování rizik financuje a kde je v systému místo pro neziskové organizace."

SANANIM je členem EHRN (Eurasian Harm Reduction Network), kontinuálně spolupracuje s organizací i jejími členy na vybraných projektech.

 

„Tématem třídenní pracovní cesty běloruské delgace je struktura drogové politiky - financování drogových služeb, systém protidrogové sítě, programy zaměřené na snižování rizik a jejich efektivita,"  vysvětluje Jiří Richter, ředitel SANANIM z.ú. „Pro ČR je velké štěstí, že zde drogová politika byla definovaná už na začátku 90. let a intervenční programy jsou u nás funkční. Jen pro příklad: v našich terénních programech a kontaktních centrech jsme denně v kontaktu s téměř 300 uživateli drog, vyměníme(!) denně 3500 stříkaček, ročně odhalíme kolem 80 případů žloutenky typu C, kolem 20 případů syfilis a několik případů HIV. I díky tomu je u nás mezi uživateli drog pouze kolem 1 % HIV pozitivních osob, zatímco v Bělorusku je to 20 - 30 %. Zátěž pro společnost a riziko dalšího šíření jsou v tomto případě nesrovnatelné. Jsme rádi, že se o své zkušenosti můžeme podělit, protože přeci jen žijeme v jednom prostoru - hranice se stírají a volný pohyb přináší nejen to pozitivní, ale i negativní. Už přes dvacet let je naším cílem rizika minimalizovat."


Pracovní setkání s obdobným zaměřením, tentokrát pro gruzínskou delegaci, je naplánováno na listopad tohoto roku, výhledově připravuje SANANIM i program pro delegaci z Tádžikistánu. 

 

 

Ambulantní léčba